I løpet av de siste tjue årene har Troms kun hatt 1 representant i Stortingets samferdselskomité. I samme tidsrom har Nordland hatt 13. Resultatet kan vi se på innfartsveien til fylkeshovedstaden Bodø, på flyplassutbygginger og milliardinvesteringer andre steder i Nordland.

Er ikke fylkespartiene i Troms og våre stortingsrepresentanter interessert i samferdsel? Hvorfor posisjonerer de seg ikke på dette viktige feltet?

Rett skal være rett, i skrivende stund er ikke sammensetningen av de nye komitéene på Stortinget klar enda. Dersom Troms ender opp med en representant i Kommunikasjons- og transportkomitéen, som komitéen heter nå, er det på tide. Siste gang vi var representert, var i perioden 2009-2013, da Anne Marit Bjørnflaten (Ap) var medlem. Den eneste på tjue år.

Arbeidet i komitéene er viktig, komitéene innstiller, Stortinget fatter vedtak.

Nordland har utmerket seg også i regjeringsammenheng, når det gjelder samferdsel. Statssekretærer fra fylket har sittet stand by i departementet de siste åtte årene, uansett om statsråden har kommet fra Frp eller KrF. Det har alltid fulgt en statssekretær fra Nordland med på flyttelasset. Det har vist seg å være nyttig.

Kombinasjonen av å være godt representert i komiteén på Stortinget, og i regjeringsapparatet, har gitt Nordland en unik posisjon som er brukt veldig godt. Prosjektene er store og dyre, enten det gjelder veier eller lufthavner.

Nå har vi fått ny samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap). Han kommer fra Fredrikstad, hvor han har vært ordfører de siste åtte årene. Østfold jubler. Det er nemlig over tjue år siden sist det kom en samferdselsminister fra deres kant av landet. Nå skal det bli vei i vellinga. Eller dobbeltspor på InterCity, som det heter i Fredrikstad. Det har nemlig åpnet seg muligheter for å få tilbake de opprinnelige planene for den storstilte utbyggingen av Østfoldbanen.

Det hadde gjort seg med en statssekretær fra nord i denne kabalen, og fra Troms denne gangen. Så langt er, ifølge siste pressemelding fra statsministerens kontor, kun to navn klare når det gjelder samferdsel: en minister fra Østfold, en statssekretær fra Kristiansand, og en politisk rådgiver fra Nordmøre.

Hva gjør Troms Ap?

Det er muligens ikke så veldig attraktivt for en stortingsrepresentant å være medlem av samferdselskomitéen. Det er mye ugjort og mange krav å forholde seg til. Behovene for bedre samferdsel ligger tiår foran utbyggingstakten i oljelandet Norge. Det tar årevis å realisere store prosjekter, og når de en gang er ferdigstilt er det få som husker den politiske innsatsen som ligger bak. Underveis har det kanskje også vært en del kjeft å få.

Innfartsveiene til de fleste byene her i landet er de siste årene utbedret og tilpasset trafikkbildet. Innfartsveien til Bodø er ikke noe unntak. 5,5 kilometer firefelts vei med tunnel og rundkjøringer. Pris 3,4 milliarder. Bilistene jubler, til tross for at de må betale over 70 prosent av totalbeløpet, i form av bompenger. For nå er den evige stampingen i kø borte. Syklistene er like fornøyde, gang og sykkelstiene er nye, brede og flotte.

Tromsø har utmerket seg med sin egen variant av begrepet politiske piruetter når det gjelder innfartsveien til byen. Så tromsøværingene har seg sjøl å takke for at det har gått seint å komme i gang. Men også i andre deler av fylket er det liten fremdrift, selv om behovet for nye veier er enormt. Vi kommer nesten ikke av flekken når det gjelder Senjaveiene, men vi har muligens satt nye rekorder når det gjelder utredninger.

Når vi ikke har pådrivere i de viktigste, sentrale posisjonene, blir resultatene deretter. Det kan vi jo gruble over, mens vi leter etter pengene til mer midtdeling av E8 i Lavangsdalen, som skulle ligge i statsbudsjettet.