Pappapermen skal bestå

Det er overskriften i et innlegg i avisa «Nordlys» 20. april. Der hevder stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Åse Kristin Ask Bakke at politiske prioriteringer i Norge har sørget for en god foreldrepermisjon, antakelig verdens beste.

Og, satt ikke statsministeren i Norge 1. januar 2019, Erna Solberg, og bad de unge om å lage flere barn i kongeriket? Jo, og 15 uker betalt pappaperm er et viktig lokkemiddel og dermed en rettighet som nybakte foreldre har i landet vårt for å bidra til at fødselstallene i Norge opprettholdes.

Men hva hjelper det med en rettighet dersom grunnlaget for denne rettighet blir forsøkt pulverisert – av staten?

Flere tusen fedre forledet av NAV

Vi ser for oss at det lille barnet har hatt mor hjemme i betalt permisjon i flere måneder. Barnet er uvitende om at 50 % av mødrene i Norge i dag ønsker å forlenge sin permisjonstid ved å ta ubetalt permisjon en tid før far tar ut 15 uker betalt permisjon for å være sammen med det lille barnet. Så langt er alt vel. Mor tar noen uker eller måneder med ubetalt permisjon i den lille familien, mens far fortsetter å jobbe. På NAV sine hjemmesider sto det tydelig at det måtte søkes om foreldrepenger 4-6 uker før man går ut i permisjon. Far fortsetter å jobbe, og har fremdeles god tid for å meddele NAV 4-6 uker før oppstart av den betalte pappapermisjonen han planlegger å ta ut. Det forholder mange av foreldrene seg til, og tenker at staten må vel ha satt av pengene for disse 15 ukene med betalt pappaperm. Uker og måneder går.

Fedrekvotefellen

Det er her flere tusen førstegangsforeldre går i fedrekvotefellen. De har ikke fått med seg den snodige oppstillingen med en tilleggsinformasjon på NAV sin hjemmeside, nemlig at dersom far ikke søker NAV om foreldrepenger FØR MORS BETALTE foreldrepermisjon går ut, starter det en klokke den dagen mor fortsetter i ubetalt permisjon. For hver dag som nå går, mister far en dag med betalt pappaperm. Den betalte pappapermen avkortes rett og slett, dag for dag uten at de nybakte foreldrene informeres på en hensiktsmessig måte. En kort SMS-melding ville jo her kunne «berget» mange fra denne fellen. Det er hevet over enhver tvil at NAV har plikt til å informere, og opplyse i saken. Det har de tydeligvis ikke lykkes med siden flere tusen fedre siden 2007 har gått i denne unødvendige og byråkratiske fellen. NAV har også selv innrømmet at den utøvde praksis rundt dette var uheldig, ja, nærmest en tabbe. Det var vel ikke slik det skulle være?

Fars betalte foreldrepermisjon er tapt

Så kommer erkjennelsen i familien: Ad omveier blir det klart at i de uker eller måneder som nå har gått siden mors betalte permisjonstid gikk ut, har pengene som skal dekke pappapermen de facto smuldret bort. Vi har hørt om familier som har mistet foreldrepenger i alle 15 ukene som var forbeholdt far.

Det hjelper heller ikke at mor og far før barnet var født la inn en plan på NAVs hjemmesider for hvordan den samlede permisjon skal gjennomføres. Det hjelper heller ikke å klage til NAV. Svaret er entydig: Avslag.

Barne- og familieministeren

Det er barne- og familieministeren, i dag Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som administrerer (overordnet) ordningen med foreldrepermisjon, herunder også pappaperm. Men hva hjelper det vel med en minister som skyver byråkratiet (dvs. NAV) foran seg, og ikke rydder opp i saken når den blir offentlig kjent? Hun kunne grepet inn og instruert NAV til å betale ut foreldrepenger til alle som har rett til 15 ukers pappaperm, men hun valgte å la det være, og har i stedet bedt Trygderetten om å vurdere om NAVs fortolkning av regelverket er korrekt.

Flere fedre har stått frem i media, og en av dem har gått til sak mot staten der han krever å få utbetalt pengene for 67 dagers betalt pappaperm som han mistet. Ifølge Aftenposten har Regjeringsadvokaten grepet inn overfor Lagmannsretten, og forsøkt å stoppe saken, visstnok uten at ministeren var informert.

I mellomtiden vedtok Stortinget at dersom barnet er født etter 1. oktober 2021, så skal ingen kunne havne i fedrekvotefellen. Men mange tusen fedre er altså før dette blitt forledet og har ikke oppfattet at de måtte søke om lønn før mors betalte permisjonstid utløp. Dette er byråkratiske spissfindigheter som vel bare har ett formål: Å spare penger for staten. For hvem i all verden kan tenke at unge førstegangsfødende i etableringsfasen i Norge i dag frivillig gir fra seg inntil 15 uker med inntekt? Her burde ministeren ha grepet inn og vist ansvarlighet.

Jeg spør derfor: Vil barne- og familieminister Kjersti Toppe ordne opp i denne saken, og sørge for at de som har fått avslag på søknad om foreldrepenger i forbindelse med pappaperm får utbetalt det de rettmessig har krav på?