Midt i pandemiens herjinger er det nødvendig å se at vi har andre store utfordringer som må løses. Og det må skje raskt. For markedsøkonomien slik vi kjenner den i dag kan ikke fortsette. Økonomien er fullstendig frakoblet etiske og moralske verdier og normer.

Markedsøkonomien er i full galopp. Vi må få fokus på en internasjonal verdensøkonomi og internasjonal politikk når vi far kontroll på koronapandemien.Vi må få en økonomi som bygger på menneskets verdighet. De svakeste gruppene i verden må beskyttes og forsvares, og vi må få fellesskap og bilateralt samarbeid som radikalt tar hensyn til menneskets forvaltning av skaperverket Gud ga oss i oppgave å forvalte.

Det profittbegjæret som nå gjennomsyrer de rikeste landene i verden svekker internasjonale institusjoner som Verdens Helseorganisasjon, FN og for den saks skyld, Verdensbanken. Den er jo i seg selv skyld i mye elendighet men er så vingeklippet at den i praksis snart ikke har noen innflytelse annet enn å putte mer penger i lomma til de fra før aller rikeste. Det vil si dynastyer som Rockefeller og Rotschild, som sammen med noen få rike familier styrer mye av verdensøkonomien. Et eksempel på det er at lederen i Verdensbanken har vært og er medlem i en av disse familiedynastiene. Dette er lett å glemme fordi de lever så tilbaketrukket.

Pandemien må være et vendepunkt og ikke bare en slags parentes i verdenshistorien.

Det er grotesk når vi har en gigantisk produksjon av våpen i verden. Samtidig går millioner av barn sultne til sengs hver eneste kveld. Bare i løpet av de 4 første månedene i 2020 døde 3,7 millioner på grunn av sult. Og hvor mange døde i krig? Dagens forsvarsbudsjetter er ødeleggende for hele kloden. Dette er et like stort virus som koronaen, og vi har den så lenge militærvesenet lever. Det betyr resten av den tiden vi har igjen på denne vår forpinte klode.

Vi er ett folk på samme klode. Vi må gjenopprette brorskap og solidaritet. Vi må få en tankegang om at vi har et felles mål, å berge vår forpinte klode.

Det er nødvendig med store strukturelle endringer som tar vare på de fattige, de sultne, de nakne, de sjuke og hjemløse. De har like stor rett som oss til å få av de godene verden gir oss.Kapitalister er i stand til å selge våpen til begge sider av en krig. De skyr ingenting, og ingenting er mer lønnsomt for kapitalistene enn en krig, og helst så lenge som mulig. Fred er kapitalismens verste fiende.

Et annet problem er hvordan en skal reagere mot ledere som åpenbart går inn for å ødelegge regnskogene vi har igjen og som skal redde klimaet vårt. De fordriver urbefolkningen og ødelegger verdens lunger.Verden skriker etter overstyring mot politikere som bevisst eller ubevisst begår humanitære forbrytelser mot menneskeheten. Problemet er at det er så mange av disse udugelige lederne.

Verden trenger nye ledere som brenner for at deres folk får jord, mat, utdanning og helsetilbud. Dessverre ser vi at rike land karer til seg mesteparten av de vaksinene som kan redde hele kloden. Vår solidaritet settes på prøve, og allerede nå kan vi si at vi ikke består den.

Dersom vi ikke får ledere som tenker på en ny måte vil jorda langsomt dø. Jorda sørger, og når den sørger slår den tilbake på oss med ekstremvær og katastrofer. Vi er selv skyldig i det. Dagens ledere er svikere, de består ikke prøven. Verden trenger en ny verdensorden. Så får heller kristenfolket bare hyle opp om antikrist og alskens konspirasjonsteorier. Det er reaksjonært å la verden gå under, mens de venter på at Jesus skal komme igjen.