Senterpartiet forsøker å iscenesette seg selv som et breddeparti for distriktene, men dessverre ikke for byene i distriktene.

Forslaget om å flytte milliarder fra samferdselstiltak i de mellomstore byene og overføre det til fylkesveier i ulike deler av landet, kan komme til å ramme Tromsø hardt, en by som står på terskelen av gjennomføring av en større byvekstavtale.

Dermed kan partiets motstandere glede seg over at Sp ikke vil klare å utnytte velgerpotensialet maksimalt. Årsaken er at Senterpartiet bommer på analysen av hva som er periferi i Norge.

Partiet forstår åpenbart ikke at byene i spredtbygde Nord-Norge – også Bodø og Tromsø – er en del av periferien. Å frata disse byene midler til bypakker er et tegn på at man strever med å orientere seg i det demografiske landskapet i nord. Partiet mangler lytteposter som kan nyansere alle ropene om at byer uansett er fiender av sine omland.

Senterpartiet har vokst raskt de siste årene. Men det blir et blaff hvis ikke Senterpartiet utvider sitt periferibegrep. Realiteten er at de fleste bor i byer, også i Nord-Norge. Da er det alvorlig at Senterpartiet mangler en bypolitikk for Nord-Norge. Og i stedet gjør byene til et problem.

I nord er urbanisering en slags stille motvekt mot fraflytting. Vi bør være glade for at ungdommen stanser i Tromsø og Bodø og ikke flyr videre sørover.

En sterk og kraftfull satsing på hele Norge innebærer også at Norge trenger flere hovedsteder, ikke bare en. I nord er Tromsø svaret, men det er en arktisk hovedstad som trenger omsorg fra det politiske Norge. Det gjør man ikke gjennom å gå til frontalangrep på samferdselssatsinger i byen.

Hvis man skal legge makrotendensene til grunn handler distriktspolitikk om mer enn lensmannskontorer og fylkeskommunalt byråkrati, og realiteten er at Senterpartiet viser at partiet har strategiske begrensinger på vegne av Norge utenfor Oslo.

Meningsmålinger viser at Senterpartiet har rundt 20 prosents oppslutning i Tromsø. Det har så langt ikke ført til en nyorientering. selv om de tradisjonelle fiendebildene av den største byen i Nord-Norge er utgått på dato. Tromsø er i liten grad en trussel for sine omgivelser.

Men angrepet på bypakkene viser at Senterpartiets tilnærming hviler på en forestilling om landet slik det engang var, men slik det er i dag. I stedet for å svekke byvekstavtalen for Tromsø, burde Senterpartiet styrke den statlige finansieringen.