Hvert fjerde år blir det gjort midlertidige vedtak på Stortinget der man utsetter konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i nye fire år. SV er stolte over at kampen om oljefritt LoVeSe har vunnet fram i så mange år, men synes at det nå er på tide å skape forutsigbarhet.

LoVeSe har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. 70 % av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og Senja som fiskeegg og fiskelarver. Den største skaden på både fiskeri og natur i disse områdene, ville oppstå om man fikk en ukontrollert utblåsning fra en oljeplattform. Mest sannsynlig vil det gjøre at oljesøl når land i løpet av få dager. Simuleringer viser at havstrømmene i området vil frakte oljesølet nordover hele veien opp til Nordkapp og Barentshavet.

Utvinning av olje og gass fører til økte klimagassutslipp og påvirker den globale oppvarmingen. Global oppvarming kan få store konsekvenser for livet i havet og for sårbare samfunn langs kysten og i Arktis. Forsuring av havet, havnivået, havstrømmer, kystlinjer, sjøvannets kjemi og havets temperatur blir negativt påvirket av utviklingen vi ser. Dette er også med på å ødelegge livet langs kysten og kan bidra til tap av inntekter og redusert mattilgang. Vi må sette oljebremsene på for å redusere klimagassutslippene raskt. Hvis vi ikke gjør det kan vi skape problemer som ikke kan rettes opp i.

Områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja er sårbare og svært viktige, både for naturmangfoldet og for fiskerinæringa. Vi ønsker å sikre varig vern av LoVeSe for å gi plass til de fornybare næringene i området. Fiskerinæringa har i alle år vært en viktig næring for landet vårt og kommer til å bli en av de viktigste næringene i Norge etter olja. Mens Høyre snakker om oljeboring i LoVeSe som næringspolitikk som gir viktige oljeinntekter, mener SV at god næringspolitikk i vår tid er å tørre å satse grønt. For å nå verdens klimamål må vi innse at oljealderen er forbi, og at nye næringer må ta over. Da er det dumt å gå inn for å spenne bein på et så viktig næring som fiskerinæringa.

Etter mye om og men har Arbeiderpartiet har sagt at de er imot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Senterpartiet ønsker ikke oljeboring i disse områdene. SV er garantisten på rødgrønn side for varig vern av LoVeSe og satsing på nye grønne arbeidsplasser.

De som forvalter våre ressurser må slutte å tro at olja er framtida og at den norske velferden ikke klarer å stå på egne ben uten olja. Den største verdien vi har i landet vårt er ikke olja, men naturressursene og kompetansen til oss som bor her. Det bør vi utvikle videre for å skape nye grønne næringer i stedet for å bruke mer penger på olja.