Pandemieffekten har vært god for nordnorske fødselstall: I løpet av de ni første månedene i 2021 ble det født 22,6 prosent flere barn i Tromsø enn samme periode året før. Tromsø kommune troner øverst i «koronababy»-statistikken i nord, ifølge statistikkgjennomgangen i Nordlys.

732 babyer kom til verden i byen løpet av de ni første måneder av 2021, og det er 135 flere enn i samme periode i 2020.

Det er den klart høyeste veksten i Nord-Norge, og blant de høyeste i landet. Svært gledelig er det at også nabokommunen Balsfjord kan vise til sterk vekst i fødselstallene.

Dette er et fremskritt for Nord-Norge og Tromsø. Og det er denne type framskritt kommunen og byen bør bruke i sin kommunikasjon med omverdenen.

Historiefortelling og imagebygging skal ikke undervurderes. Slike gledelige tall kan supplere fremstøt og strategier som kan føre til utvikling av flere spennende prosjekter i byen, som nå står på vent: bygging av et nytt kulturkvartal i sentrum, og en byvekstavtale som vil gi opprustning av transportsystemene i byen.

Dersom dette kombineres med sosial boligbygging som gjør det mulig for flere unge å etablere seg i Tromsø, har byen tatt flere skritt i riktig retning.

Over tid har det sneket seg inn en slags naturlov i Tromsø, det er nesten ikke lov å snakke opp seg selv i frykt for å støte sine nordnorske omgivelser. Faktum er at et sterkt Tromsø er en forutsetning for et sterkt Nord-Norge. Tromsø er en storby i nord som fungerer som demning mot flyttestrømmen ut av landsdelen.

Det er viktig at ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) kraftfullt bruker sin stemme opp mot eget parti som nå leder regjeringa. De gode fortellingene om Tromsøs urbane rolle i en sårbar landsdel må opp og frem for at de statlige pengene skal finne veien til de store prosjektene i byen.

For eksempel når det gjelder statens bidrag inn i bymiljøpakken det nå skal forhandles om.

Så er det lov å forvente at Støre-regjeringen har et blikk på Tromsøs rolle og betydning, som et nav i Arktis.

Og at de viser vilje til å satse på byen i forhandlinger med regjeringsmakkeren Senterpartiet, som titt og ofte nedvurderer byenes betydning for distriktsutviklinga.