Gå til sidens hovedinnhold

På tide å rydde opp

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum bør tre til side, eller byttes ut av eierne.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Rettsaken mellom Nordnorsk Kunstmuseum og tidligere direktør Jeremie McGowan ble avsluttet med prosedyrer i Nord-Troms tingrett torsdag denne uken.

Innen fire uker faller dommen. Da blir det klart om McGowan når frem med sitt krav om erstatning for det han hevder er en usaklig oppsigelse.

Opplysninger som er fremkommet i retten, fra vitner og ulike dokumenter, viser en nordnorsk kulturinstitusjon i dyp og omfattende krise. Nesten ett år etter at McGowan fikk sparken, står museet fremdeles uten ny direktør.

Dersom enda flere kandidater vegrer seg når uryddig styrearbeid brettes ut i full bredde i en rettssal, bør det ikke komme som en overraskelse.

Mye tyder på at McGowan har hatt begrensinger som leder, i tillegg til en aktivistisk profil. Det første kan være en utfordring, det siste bør slett ikke være det. Uavhengig av hva hver enkelt av oss måtte mene om hans politiske engasjement, er det avgjørende å forstå kunstens funksjon i et samfunn. Den er ikke å søke konsensus – men å forarge, provosere og skape debatt. Og det var nettopp det McGowan hadde suksess med.

Vi merker oss at en rekke av styrerepresentantene med tung erfaring fra kunst og kultur, deriblant Martha Otte, har trukket seg i protest. Det forsterker inntrykket av en institusjon i konflikt med seg selv, og mest alvorlig, det er dessverre sådd tvil om evnen til konstruktiv samhandling med det samiske samfunnet i nord.

En stor og vedvarende konflikt mellom de samiske miljøene og en av de største og viktigste nordnorske scenene for formidling, er en uheldig situasjon for landsdelen og det kunstneriske arbeidet. Den samiske kunsten er med sine sårbare fagmiljøer avhengige av oppbakking fra Nordnorsk Kunstmuseum.

I retten kom det frem at konfliktene rundt museet har vart lenge og ikke er av ny dato. Men det har gått fra vondt til verre under det sittende styret.

Det samiske er en historisk livsnerve i den nordnorske identiteten. Kulturdepartementet bør derfor rydde opp, og få på plass et styre som har legitimitet og er i stand til å samarbeide godt med Sametinget og de samiske kulturarbeiderne. Det er behov for et styre som er tettere på kunstfeltet i nord, med sterkere kunstfaglig kompetanse og tilknytning.

Det beste ville vært om styret selv trakk konklusjonen; trer til side og stiller plassene til disposisjon. I motsatt fall er en viktig del av eierens handlingsrom å bytte ut hele styret i offentlige virksomheter, når det viser seg å være nødvendig. Det vil vekke få protester i nord om kulturminister Abid Raja velger å benytte seg av muligheten, helt uavhengig av utfallet fra rettsaken i Tromsø.

Kommentarer til denne saken