Stiftelsen Midt-Troms Museum (MTM) har ansvar for museumsdrift spredt på 17 lokasjoner i hele seks kommuner i Midt-Tromsregionen: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa – en stor region på 11.000 km2 og rundt 35.000 innbyggere. Det kommer stadig nye oppgaver og enda flere forventninger til museet, samtidig som tilskuddene fra stat og fylkeskommune bare har blitt indeksregulert siden konsolideringen for rundt tjue år siden. Museet har nå fått en svært konkret og nyskapende tilvekst. Derfor forventer vi nå at staten endelig gir MTM et ekstra løft i budsjettet for 2023 og framover.

Ledende på bygningsvern

MTM har flere satsingsområder. Vi satser på å være et utstillingsvindu for kulturhistorie, naturhistorie og utvikling relatert til fiske og havbruk, skogbruk, jordbruk, petroleum, malm, mineralressurser og forsvarshistorie. Båt- og bygningsvern er et av de store områdene hvor det nå satses nasjonalt, og vi har mye foran oss regionalt: En tredjedel, 97 av de 267 registrerte bevaringsverdige bygningene av kvensk, samisk eller norsk herkomst i Troms og Finnmark ligger innenfor MTM sitt område. MTM satser derfor stort på kompetansebygging og rådgivning for forestående restaureringer. Vi har ledet an med forprosjekt og regionale seminarer (TREinord 2019 og 2021), og initiert tilbudet “Bygningsvern i Arktis” gjennom Fagskolen Nord. Fagskoleutdanningen vil høyne fagnivået ytterligere for håndverkere med fagbrev, og museet kan registrere en «pool» av sertifiserte fagfolk som man kan henvende seg til i kulturminnesaker. Utdanningen forventes å være i gang rundt årsskiftet.

Første norske barnemuseum for læring gjennom lek

For ett år siden åpnet MTM landets første barnemuseum med læring gjennom lek som metode. Nytilveksten i Kunnskapsparken Finnsnes har på kort tid blitt svært populær hos barn, foresatte, barnehager og skoler, og barnemuseet har allerede oppnådd nasjonal oppmerksomhet og internasjonal anerkjennelse. I vår ble Barnemuséet i Midt-Troms sertifisert hos Home of 21st Century Education.

Organisasjonen har vurdert og anerkjent Barnemuseet innenfor sitt manifest etter disse kriteriene (fritt oversatt):

  1. En døråpner for barn til kultur, et lett tilgjengelig offentlig sted for glede, skjønnhet og fantasi.
  2. Et sted for interaktiv selvlæring gjennom utprøving av det ukjente, overraskelser og forestillelse.
  3. Helhetlig utvikling av barns talenter med meningsfull erfaring for alle sanser.
  4. Barn som likeverdige innbyggere som se og endre verden til noe bedre.
  5. Et sted for folk i alle aldre; brobygging mellom generasjoner.
  6. Et sted for enhver til å agere sammen, engasjeres og høres.
  7. Navigering mellom det reelle og virtuelle gjør unge og voksne digitalt dyktige og aktive
  8. Et sted man alltid kan forandre tematisk til det man behøver, der man binder sammen det globale med det lokale.

“Barnemuseet i Midt-Troms demonstrated they meet higher standards of practice in the above-mentioned areas. This brand and label of quality was created to recognize museums as learning places for the future education, and to highlight their potential to bring the positive social change”, het det i vurderingen av Barnemuseet. Med det leverer Barnemuseet også i forhold til forventningene i Stortingsmelding nr 18 (2020-2021) “Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.”

MTM er altså godt i gang med Barnemuseet og markerer ett års åpning første helga i november. Tilblivelsen tok imidlertid åtte år. Vi ser at interessen for det historiske, kulturelle, museale øker bratt, og foresatte, besteforeldre og barn får en generasjonsarena for utmerket læring, ikke minst gjennom helgeåpning. Barn lærer best gjennom egen erfaring og sjølproduserte spørsmålsstillinger. Nå trenger vi sårt midler til en full barnepedagogisk stilling for formålet, og MTM kan samtidig være i stand til å formidle erfaringene til andre museer i landet. Vi har fått i stand en unik læringsarena og modell for flere, en nasjonal tilvekst gjennom pionerarbeid, så nå mener vi det er vår tur til å oppleve et økonomisk løft i statsbudsjettet.