Våre nordnorske stortingsrepresentanter er som oftest ikke de som gir mest lyd fra seg i det offentlige ordskiftet. Heller ikke når det gjelder å forsvare nordnorske interesser i den pågående og eskalerende kraftkrisen.

Et hederlig unntak er Bård Ludvig Thorheim, Høyres stortingsrepresentant fra Nordland, som denne uka tar bladet fra munnen i en sak der de øvrige 18 nordnorske representantene av uvisse grunner er tause.

Thorheim har krøpet ut av partibobla hos Høyre og i klare ordelag advart mot Statnetts planer om å bygge ut flere overføringslinjer som kan frakte strømmen sørover og ut av Nord-Norge. Statnett ønsker å intensivere dette arbeidet.

I praksis vil det medføre at også Nord-Norge kobles til et europeisk prisnivå, og at vannmagasinene i den nordligste landsdelen kan bli tappet ned og solgt til høystbydende i et europeisk marked.

Til Teknisk Ukeblad sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett at dette vil medføre høyere strømpriser i nord, mens den blir lavere i sør.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim snakker på vegne av det brede flertallet i nord når han advarer mot tidspunktet for dette. Dersom norske myndigheter med åpne øyne legger opp til å øke strømprisene i nord; vil det være ødeleggende av flere årsaker.

For det første - fordivinteren og fyringssesongen for strøm i Nord-Norge er mye lengre enn i resten av landet. Det har med klima og geografi å gjøre. Dernest at en slik prisøkning vil fjerne det konkurransefortrinnet landsdelen - i form av lav strømpris - nå har for etablering av ny industri med tiltrengte arbeidsplasser.

Den uunngåelige konsekvensen blir at grønne industrietableringer flyttes ut av Nord-Norge og til andre land med lavere prisnivå. Det vil føre til at alle festtaler i partienes nordområdemeldinger og programmer - om å legge til rette for næringsliv og bosetting i nord - mister enhver troverdighet.

At Statnett har fått hastverk med å eksportere enda mer norsk strøm, bør ikke overraske noen, basert på Statnetts agenda. Men at ikke flere nordnorske stortingsrepresentanter hever stemmen i denne situasjonen, er vanskeligere å bli klok på.

I tilfelle de har glemt hvem som har valgt dem der hjemme: Her er endelig en sak hvor det må være mulig å riste liv i Nord-Norgebenken, uansett parti.

Den nordnorske flokken på Stortinget bør heve stemmen sammen med Thorheim. Vi garanterer at det vil skje til applaus både fra husholdninger og næringsliv i nord. Å legge til rette for å sende kraft fra nordnorske vannmagasiner rett ut i et marked som har brutt sammen, er verken i nasjonens eller i landsdelens interesse.