Valgdeltakelsen gikk ned i de aller fleste kommuner i Nord- og Midt-Troms, bortsett fra Tromsø.

62,2 prosent av de stemmeberettigede i Norge stemte ved årets kommunevalg. Det er dårligere enn for fire år siden.

Kun 57,5 prosent stemte i fylkeskommunevalget. Det er også en forstemmende antall velgere å benyttet seg av sin rett til å stemme.

De lokale valgene har som regel lavere oppslutning enn stortingsvalget. Men også der var valgdeltakelsen på et lavmål i 2021.

I Tromsø kommune står valgdeltakelsene på stedet hvil, på 63,6 prosent. Men i kommunene rundt Tromsø har valgdeltakelsen gått ned.

Og i visse kretser i Tromsø kommune er oppmøtet ved valg betydelig lavere enn gjennomsnittet, som Stakkevollan og Lakselvbukt.

Flere land har innført ulike former for elektronisk stemmegivning ved valg. Det er på tide at Norge følger etter.

I mai i år fikk kommunal- og distriktsdepartementet overlevert en rapport om akkurat det, fra Oslo Economics og Norsk Regnesentral. Rapporten var en såkalt kunnskapsinnhenting som skal danne grunnlaget for videre arbeid med digitalisering av valg.

Under kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og stortingsvalget i 2013 ble det gjennomført et forsøk på stemmegivning over internett i utvalgte kommuner.

Siden har det skjedd lite. Politisk har dette vært en ikke-sak. Det er oppsiktsvekkende i en tid da Norge har blitt i økende grad digitalisert. Vi er en av de mest digitaliserte nasjonene i verden.

Norge er et lite land, med relativt få stemmer som skal overvåkes. De aller fleste bruker Bank ID i dag til en mengde personvernkritiske funksjoner. I tillegg har vi lært mye i løpet av pandemien, da vår helseinformasjon og flere helsetjenester ble digitalisert på rekordtid.

Det kritiske her er sikkerhet - som også rapporten påpeker. Det er viktig at tilliten til valginstituttet ikke forringes, misbrukes eller påvirkes av uvedkommende. En digitalisering kan åpne for en større sårbarhet, hvis man ikke har gode nok sikkerhetsløsninger.

Men valginstituttet kan også miste sin troverdighet ved at det oppfattes som utilgjengelig eller lite inkluderende.

Det bør være mulig i 2023 å skape trygge teknologiske løsninger som kan inkludere flere i den viktigste demokratiske øvelsen.

Senere i høst skal departementet invitere til et åpent innspillsmøte, der rapporten vil bli diskutert. Her kan brukergrupper, kommuner, sikkerhetsmyndigheter og andre interesserte delta med kloke innspill på gode løsninger.

Ved neste stortingsvalg bør man på bakgrunn av innspillene gjøre nye forsøk på digitalisering slik man gjorde i 2011 og 2013.