Rivingen av Y-blokka og byggingen av nytt regjeringskvartal fremstår som umusikalsk. Det har blitt ren symbolpolitikk, en oljepengedrevet fantasi, som umulig kan forsvares verken politisk eller økonomisk. Hvor ellers i Norge får man lov å rive verdensarv og erstatte det med kontorlokaler for byråkrater?

Den arkitektoniske og kulturhistoriske debatten er bare en side av saken. Det andre er kostnadene.

Spørsmålet er hva slags beløp en selvgod Stat skal kunne bevilge til seg selv. For å bygge sin egen, storslagne sentraladministrative borg midt i Oslo.

Hvordan kan dette kan skje ved at regjeringen holder kostnadene skjult? Det eneste vi vet er at prisen blir mange, mange milliarder kroner. Ikke noe offentlig prosjekt i Norge ville sluppet unna med en så lemfeldig og provoserende prosess. Mangelen på måtehold utfordrer tillit og prinsipper om likebehandling.

Det nye regjeringskvartalet er en skandale allerede før spaden er satt i jorda. “Timingen” for å tvinge det gjennom er nesten ikke til å tro. Med resesjon og svært dårlige økonomiske utsikter, fokus på gjenbruk, trangere tider som påvirker offentlige budsjetter. Tirsdag kunne vi lese i Klassekampen at norske kommuner taper mellom 12 og 20 milliarder kroner på korona-krisen. Det vil føre til innsparinger og svekket velferd. I Tromsø sier kommunen at 200 ansatte kan bli sagt opp.

Alle i Norge får tapt kjøpekraft .Mange mister jobben og opplever stor usikkerhet. Tidspunktet for å gi grønt lys til ekstragavant pengebruk for kontorplasser til byråkrater i Oslo, kunne ikke vært dårligere. Også sett i lys av at kvadratmeterprisen er estimert til fem ganger dyrere enn standard kontorbygg.

Høyre og statsråd Nicolai Astrup ser ut til ha gått seg fast i sin egen boble, og står last og brast med Statsbygg, som er en pådriver for gjennomføringen. Men hvordan Arbeiderpartiet har endt opp med å forsvare at Statens byråkrater skal begunstige seg selv på denne måten i en krisetid, er litt av en gåte.

Nå må politikere legge øret til bakken og lytte. Ikke minst fordi motstanden mot nytt regjeringskvartal ser ut til å være en sak som forener hovedstaden og resten av landet.

Korona-krisen har til fulle vist at ny teknologi gjør det mulig å tenke nytt. Nettbaserte løsninger og møteplasser har vist seg svært effektivt. Det er mulig å spre funksjoner og desentralisere organisasjoner, det samme gjelder selvfølgelig departementer og statsforvaltning. Det finnes rikelig med ledige kontorlokaler i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø som kan ta imot statsansatte.

Korona-krisen har avdekket at planen om å bygge en ny mastodont i Oslo sentrum er gått fullstendig ut på dato. Det beste er å snu i tide og nedskalere prosjektet kraftig.

Mange spør nå hva vi skal leve av i fremtiden. De fleste må ha fått med seg at et statsbyråkrati som eser enda mer ut i Oslo, ikke er bærekraftig.