Gå til sidens hovedinnhold

På stram line

Tromsø kommune trenger rundt 110 nytilsatte sykepleiere hvert eneste år de neste fem årene. Det vil sette kommunens økonomi på hard prøve.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tromsø kommunens økonomiplan ble presentert mandag og bød på en del lyspunkter:

Det er forventet et overskudd på 51,9 millioner kroner, noe som er under budsjett, men bedre enn fra forrige økonomirapport

Sparekontoen fylles opp fra 7 millioner kroner til nærmere 60 millioner kroner. I prognosen håper man å lande på 78 millioner i disposisjonsfondet ved utgangen av året.

Skatteinngangen er mye bedre enn planlagt.

Utbytte fra kommunes selskaper er økt fra budsjettert 45 millioner kroner til en prognose på 112,7 millioner kroner. Størstedelen kommer fra Troms Kraft.

Det betyr økte inntekter på over 104 millioner kroner mer enn forventet i 2021.

Men som kjent, så får pengene fort bein å gå på i kommunen. Beredskap og stort merforbruk i helse- og omsorgssektoren er årsaken.

Fortsatt er det betydelig merforbruk i helse- og omsorg. Den ligger på omtrent 98 millioner kroner.

Mangelen på helsefagarbeidere koster, dyrt. Kommunen må bruke dyre vikarer som erstattere og får ikke ned sykefraværet i sektoren. Den vedtatte økte støtten til fastlegeordningen koster også mye, og vil bli enda dyrere i 2022 om ikke ny regjering bestemmer seg for å spytte inn midler.

Det som kan føre til en forsiktig optimisme på vegne av Tromsø kommunes økonomi i 2022 er de nye regjeringsforhandlingene.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har har gått til valg på at man skal styrke kommuneøkonomien, og gi kommunene større tillit og økonomisk spillerom. Det er store forventninger på at regjeringspartnerne skal levere på det. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett for 2021 budsjettert med en økning på 3,45 milliarder kroner til kommunene og fylkeskommunene.

Ifølge partiets egne beregninger ville det for Tromsøs del medført 46 flere grunnskolelærere eller 30 flere sykehjemsplasser i (et års drift) eller 54 helsefagarbeidere.

Tromsø kommune vil ha betydelige behov for friske midler for å kunne bli i stand til å rekruttere 110 sykepleiere i året de neste fem årene. De må kunne gis konkurransedyktig lønn. Det vil bli en balansegang på stram line.

Kommentarer til denne saken