Gå til sidens hovedinnhold

På stedet hvil i Troms og Finnmark

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Nordnorsk debatt går fylkesrådene Kristina Hansen (AP) og Bjarne Rohde (SV) hardt til angrep på kommunalminister Nikolai Astrup for hans uttalelser om det økende antallet administrative ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkesrådene mener sågar det er arrogant og kunnskapsløst av Astrup å mene at fylkesrådet burde brukt mer tid på å utvikle fylkeskommunens tjenester i nord, heller enn å bruke energien på reversering. At en kommunalminister er opptatt av hvilke tjenester fylkeskommunen og kommunene gir bør ikke komme som noen overraskelse for noen.

Fakta er at det etter sammenslåingen av Troms og Finnmark har vært en kraftig økning i administrative årsverk. Det er ingenting som skulle tilsi at det skal være mer krevende å drifte en organisasjon, sammenlignet med to som tidligere. At fylkesrådet med Ap, SV og SP har valgt å prioritere ekspansjon i egen administrasjon, samtidig som de kutter i kollektivtilbud, skole og veiprosjekter blir utsatt, må de svare for selv. Troms og Finnmark fylkeskommune har fått over hundre millioner mer å rutte med etter sammenslåingen, så påstandene om underfinansiering står ikke til troende.

Regionreformen er ingen perfekt reform. Høyres grunnsyn er også helt riktig, at fylkeskommunen bør legges ned. Høyre mener at beslutninger tas best nærmest mulig folk og ønsker derfor å flytte flere oppgaver over til kommunene. Når vi likevel har vært med på en regionreform er det fordi det nettopp flytter mer makt nærmere folk. En rekke oppgaver som for eksempel veiansvar, fiskerihavner, FOT-ruter, kompetanseoppgaver, kulturtilskudd og næringsmidler har blitt flyttet fra staten til de nye fylkeskommunene. Høyre ønsker også at enda flere oppgaver skal kunne flyttes fra Oslo til Troms og Finnmark. Det er bra med nye oppgaver, men om de skal bli vellykket forutsetter det at vi har fylkespolitikere som ønsker å bruke disse oppgavene til å utvikle fylket videre. Der skuffer fylkesrådet til stadighet.

Troms og Finnmark fylkeskommunes første leveår har vært preget av konflikt og et stort fokus på hvordan sammenslåingen kan reverseres. Dette har bidratt til frustrasjon hos ansatte, fylkespolitikere og innbyggere. Kollektivtilbud har blitt kuttet til viktige distriktssamfunn, elever får kutt i sine tilbud på skolen og store veiprosjekter er blitt utsatt på ubestemt tid. Det er et resultat av fylkesrådets styring, eller mangel på sådan.

Fylkeskommunen har av Stortinget fått i oppgave å være en samfunnsutvikler i sin region. I stedet for å diskutere en sammenslåing som allerede er gjennomført, bør fylkespolitikere i nord diskutere hvordan vi kan utvikle regionen vår. Vi trenger en satsning for å ruste opp dårligere fylkesveier. Flere elever må få hjelp til å fullføre videregående skole. Vi må ta i bruk mulighetene vi har til å skape nye arbeidsplasser i nord, ikke begrense mulighetene. Med fokus på å utvikle kan vi skape noe. Fokuset på reversering gir ingen samfunnsutvikling, men holder oss på stedet hvil.

Kommentarer til denne saken