Samisk hus blir etablert i Tromsø på nyåret. Tromsø kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget har gått sammen for å realisere planene. Det er på høy tid.

Samisk hus i Tromsø har vært diskutert i snart 30 år, og som med så mye annet har flere forsøk på å få stablet det på beina ikke blitt gjennomført.

Nå ser det ut som om ting har løsnet betydelig for den etterlengtede etableringen. Troms og Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og Tromsø kommune har nemlig gått inn som eiere i et eget AS for prosjektet, Samisk hus Tromsø AS.

Aksjekapitalen er på 1 millioner kroner.

De tre eierne vil oppnevne seks styremedlemmer, som vil få ansvaret for å ansette daglig leder. Og ikke minst finne et egnet lokale for huset.

Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø har som formål å være en samisk møteplass i Tromsø, som bidrar til å drifte og utvikle en allmenn kunst- og kulturarena i Tromsø med en tydelig samisk profil, står det i pressemeldingen. Samisk språk, kunst og kultur skal kunne oppleves, utvikles og videreføres til kommende generasjoner.

For å få fortgang i gjennomføringen her, er det viktig å unngå langdryge lokaliseringskamper og kostbare luftslott.

Beliggenheten bør være sentral, og fra første dag bør Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø etableres som et synlig element i bybildet.

I 2017 laget man et mulighetsstudie om å etablere et stort arktisk urfolkssenter på Prostneset, som skulle inneholde alt fra utstillingsplasser til restauranter, kafeer, butikker og hotell.

Det var et forslag som var dårlig forankret i samiske organisasjoner, og ikke minst altfor dyrt. Det virket avskrekkende på både kommunen og organisasjonene som trenger dette huset, og forsinket prosessen ytterligere.

Langtidsleie i Mydlandgården - og et eventuelt nytt tilbygg mot Skansen - kan være et like så godt alternativ. Det er allerede presentert som et alternativ i et forprosjekt i mai i år. Forprosjektet er forankret i samiske foreninger og organisasjoner i byen. De mener plasseringa gir god synlighet i bybildet og god tilgjengelighet for brukerne.

Mađđi kunsthall hadde en vellykket før-åpning i bygget i desember i fjor og kunsthallen er tiltenkt samlokalisert med Samisk Hus. Gáisi språksenter skulle etter planen flytte inn i gården også.

Gamlebyen i Tromsø er i ferd med å få en etterlengtet revitalisering som en synlig og historisk viktig del av byens sentrum. Et godt synlig Samisk Hus i området kan bli en videreføring av den revitaliseringen og en tydeliggjøring av samisk tilstedeværelse i byen.

Uansett hvor Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø får sin lokalitet, er det grunn til å gratulere Tromsø kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget med etableringen.

Man har tatt et stort skritt i riktig retning for Samisk Hus i Nord-Norges hovedstad.