I Folkebladet lørdag 28. august, fantes et intervju med statsminister Erna Solberg, før avreise fra Tromsø. Solberg kunne naturligvis ikke unnlate en av sine nedlatende karakteristikker av oss i nord: «Helt utrolig at folk i Nord-Norge ikke tåler tydelig snakk».

En tenkelig reaksjon kunne eksempelvis vært: «Det er helt utrolig at folk fra Bergen har slike stereotype oppfatninger av nordnorsk befolkning». Men noe slikt kommer ikke herfra, fordi jeg har kjent et betydelig antall bergensere gjennom mitt lange liv, og vet de er like forskjellige som oss i nord. Det som er 'helt utrolig' er at landets statsminister strør om seg med slike betraktninger. Årsaken er selvsagt at hun – som en del andre i hennes sirkler – overhodet ikke betrakter Nord-Norge som en likeverdig del av landet, men som den kolonien landsdelen har vært i hundrevis av år, og som hun fortsatt strever hardt for å opprettholde.

Denne gangen tar hun fatt i vår 'aversjon mot klart språk', noe som harmonerer dårlig med tidligere oppfatninger av nordlendingenes evne til både å uttrykke seg veldig klart, men også til å tåle det samme fordi det var vår omgangstone. Angående mitt favorittemne Nord-Norgebanen, har vi også tålt hennes helt klare 'njet', lenge før baneutredningen av 2019 var avsluttet. Det forteller at ingenting, noensinne, vil forhindre Høyre i å arbeide mot banen. At vi her nord velger å fortsette vår jobb for Norges mest nødvendige samferdselssak, betyr ikke at vi er motstandere av klart språk, men takknemlige over å kjenne Høyres endelige standpunkt. Dette viser da også at regjeringens siste KVU er spillfekteri og trenering. Det ligger milevis fra klart språk, som ville vært; 'Absolutt ingen jernbane i nord, uansett'.

De partiene som gjennom sytti år har drevet unnvikende, bortforklarende og utsettende politikk mht. Nord-Norgebanen, bør glemme uttrykket «klar tale». Det er bare for latterlig.

Forrige gang Solberg beæret oss med besøk, kunne hun fortelle oss at vi var gammeldagse, og at vi hadde liten selvtillit. Det siste kan ha sammenheng med at det var fint lite igjen til fordeling, etter at Solberg hadde forsynt seg. (For å veksle i samme mynt).

At vi var «gammeldagse» var fordi vi ønsker et transportsystem en hel verden nå kappes om å bygge, fordi det foreløpig er det eneste riktige vi kjenner, i en verden i klimakrise. Solbergs platooning (seriekobling av lastebiler) med de umuligheter vårt nordlige veisystem tilbyr, hadde vi «gammeldagse» her nord diskutert et år før hun dukket opp med sin store nyhet. Og vi var kommet fram til samme resultat som nå Vegvesenet – ubrukelig -, om enn på forskjellige premisser. Tror ikke våre grunner veier mindre enn det Vegvesenet trakk fram. For de som er i stand til å visualisere situasjonen der fem trailere i formasjon kræsjer med tung motgående trafikk, tror jeg få vil velge privatbil eller buss hvis platooning blir tillatt på våre skrale veier. Kanskje er det også noe av hensikten. for hva har vel vi gammeldagse med manglende selvtillit på veiene å gjøre?

Statsministrenes nordlige ekkokamre er stadig opptatt av sitt feilaktige nullsum-spill. (Spill der den enes gevinst er de andres tap). Gjennom nesten hele etterkrigstiden har det vært kjørt en hjernevaskende kampanje som går ut på at i Nord-Norge kan ingen utvikling skje, mens fakta viser nøyaktig det motsatte, til tross for at vi er nektet et effektivt transportsystem. Dette har manifestert seg som; «Får vi jernbane, får vi ikke vei»-syndromet. Myndighetenes 'prognoser' i nordnorske oppgangstider, vet vi nå betyr det samme som 'fjorårets statistikk'.

Vi går nå inn i et valg som kan avgjøre hvilken retning Norge vil velge i klimakampen. Vi avgjør altså – sammen med verdens øvrige land – hvilken skjebne jordkloden skal få, og dermed både våre unge – og våre neste – generasjoners vilkår. Det anerkjent seriøse tidsskriftet «Time», har som forside på sitt nr. 9 (28.apr) i år et kart med markering av brannkatastrofer globalt, og overskriften «CLIMATE IS EVERYTHING».

Klimaet er alt, og noe av det beste vi kan gjøre er å bygge hele stambanen i nord, og forbedre stambanene i resten av landet. Det vil også forbedre kårene for egne innbyggere i tidene som kommer, kår som ellers blir unødvendig usle. Det gjelder både i nord og sør.

Stem for Nord-Norgebanen!