Svar til Egil Kvernmo, Tana, på innlegg i Nord Norsk debatt den 16. november.

I ditt leserinnlegg stiller du spørsmål om styreleder i Øst-Finnmarkrådet har støtte blant rådets medlemmer i kravet om å føre frem 420 Kv linje til Øst-Finnmark.

Øst-Finnmarkrådet har over mange år hatt flere uttalelser og høringsinnspill i forbindels fremføring av denne linja til Øst-Finnmark. Der har det, uten untak, blitt gitt uforbeholden støtte til bygging av 420 kv linja.

Øst-Finnmarkrådet er et konsensus-organ og ville ikke kunne gitt slike uttalelser, uten at dette var støttet av alle ordførerne i medlemskommunene.

Med Vennlig Hilsen Øst-Finnmarkrådet:

Wenche Pedersen, styreleder i Øst-Finnmarkrådet og Ordfører i Vadsø
Rolf Laupastad, nestleder i Øst-Finnmarkrådet og Ordfører i Berlevåg
Alf Normann Hansen, ordfører i Gamvik
Helga Pedersen, ordfører i Tana
Ørjan Jensen, ordfører i Tana
Knut Inge Store, ordfører i Nesseby
Lena N. Bergeng, ordfører I Sør-Varanger
Sigurd Rafaelsen, ordfører i Lebesby
Lone Johnsen, ordfører i Båtsfjord