Gå til sidens hovedinnhold

Oss moderate samer imellom

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet på sametinget er ikke noe sentrum, de har beveget seg helt inntil NSR i både politikk og retorikk. At Same-AP trives sammen med NSR gjør ikke andre til ytterpunkter. Nordkalottfolket har stått stødig på vår retning siden 2005.

Same-AP må gjerne forsøke å distansere seg fra NSR, men retorikken skinner igjennom. Også Same-AP faller for fristelsen å male Nordkalottfolket som en trussel mot samisk kultur og språk. Svært talende for de gode relasjonene mellom Same-AP og NSR.

Norge og nord har vært flerkulturell i tusener av år. I dag er nord hjem for tre opprinnelige kulturer; nordmenn, samer og kvener. Nordkalottfolket har en politikk utarbeidet med utgangspunkt i tre stammers møte, utviklet fra nord, av folket i nord, til det beste for nord. Vi ønsker et sterkt Sameting med tillit hos folket – det har vært vårt mål i flere valgperioder. På sametinget jobber vi for å styrke og utvikle samisk kultur og næring.

Med utgangspunkt i vårt nord, har vi disse bærebjelkene for vårt arbeid:

• Naturen er grunnlaget for næring, kultur og vårt verdensbilde.

• Bruk er beste form for vern.

• Likeverdighet mellom folk, kulturer og mellom næringer i nord.

• Reell medbestemmelse, samarbeid og rettferdig fordeling av ressursene skal være grunnlaget for arbeidsplasser og næring.

• Samiske språk og kultur skal være likeverdige, og norsk anerkjennes også som hjemmespråk for samer.

Derfor er det viktig for oss at ingen, ikke en engang samer, har vetorett i utviklingen av våre felles utmarksområder i nord- vi forvalter nord sammen.

Det er viktig for oss at vi eier Finnmark sammen, oss samer, nordmenn og kvener - for vår felles fremtid og våre barn.

Det er viktig for oss at samiske bygder og distrikt har lys i husan og folk har arbeid å gå til – fordi levende samiske byger avler levende samisk språk og kultur.

Det er viktig for oss at alle gis muligheter til å bruke naturen – fordi bolyst og verdiskapning henger sammen.

Det er viktig for oss å anerkjenne at samer er ulik, også språklig – fordi det er vår største styrke for utvikling av våre samfunn og vår kultur.

Dette er moderate meninger som de fleste i Same-AP støttet for få år siden, før man bestemte seg for å bli like ekstreme som NSR. Nordkalottfolket har stått stødig i denne politikken siden 2005. Vi lager politikk for at vi samer fortsatt skal bo her nord, i fortsatt fredelig samkvem med andre kulturer.

Et sterkt nord som kan gi ungdommen interessante jobber å flytte tilbake til, bolyst, gode kommunale tjenester til både áhkku og lille Piera samt gi samisk språk og kultur trygge og gode vekstvilkår. Men da må man tørre å se de mange mulighetene vi har, og slutte å verne bort store innbyggergrupper fra utmarksressurser og områder vi sammen forvalter. Da må aksjonisme og nei vike for dialog og samhandling. Og da må sametingsskuta snus!

Nordkalottfolket – fra nord, av nord, for nord!

Kommentarer til denne saken