«Det som faktisk «hentes ut» gjennom vindkraft, er vinden. Ingen andre ressurser blir henta ut.», skriver SV-medlem Oddmund Enoksen.

Innlegget er hans kommentar til mitt innlegg, der jeg drøfter konsekvenser i vassdragene når vannkraftverkene skal drive med «effektkjøring» for å skaffe balansekraft i periodene når vindkraftanleggene står stille og solcellene har lav effekt. Det er kraftselskapene sjøl, med støtte fra NHO som har store investeringsplaner for å øke vannkraftselskapenes mulighet for å skaffe balanseskraft., men at disse planene er trua av regjeringas skatteforslag.

At Oddmund Enoksen over hodet ikke nevner dette i sin kommentar viser at han ikke er interessert i realitetene i det som foregår.

Les også

Den skadelige effekten

Les også

Vindkraft - for vanskelig for Rødt?

Oddmund Enoksen mener at hverken jeg eller Rødt har greie på vann- og vindkraft. Det lever vi godt med. «Olsen tar grunnleggende feil. Det er ikke slik at ny vindkraft vil medføre behov for større produksjon av vasskraft.», skriver han. Nå har ikke jeg hevda at det er behov for større samlet vannkraftproduksjon, men kortvarige høy produksjon for å kompensere for bortfall av vind- og solkraft. Det vil si større vanngjennomstrømming gjennom turbinene. Altså større effekt pr tidsenhet.

Det er jo nettopp dette investeringsplanene som er presentert skal sikre. Jeg påpeker skadepotensialet i elveløpene og langs vassdragene ved raske og store endringer i vannføringa. Enoksen ser ikke ut til å være opptatt av dette. Oddmund Enoksens iherdige virksomhet for vindkraftkapitalen er imidlertid påfallende. Hans politiske kamp mot samiske interesser og rettigheter, er sterkt beklagelig, men det får vi bare ta til etterretning.

Men jeg tror nok han overvurderer noen av sine orakelevner når han nærmest garanterer at i nord, og kanskje særlig i Finnmark, blåser vinden hele tida så der er det ikke behov for balansekraft. Likeså når han gir inntrykk av at vindturbinene svever høyt opp i lufta og fanger vinden, uten at det er noe fotavtrykk på bakken. Enoksen ser altså fullstendig bort fra de store naturinngrepene som bygging av vindkraftverkene innebærer. I følge han er i alle fall ingen ressurser som blir berørt.

I Oddmund Enoksens verden har dessverre brukerne av naturen, ikke minst samene, ingen rettigheter, og han kan dermed se fullstendig bort fra dette. Heldigvis er vi mange som ikke gjør det.