Oppskrift på ulikhet

At statsråd Guri Melby og regjeringen vil tvinge dette Oslo-eksperimentet på hele landet og skrote nærskoleprinsippet, er en klar svekkelse av et av de viktigste elementene i den norske velferdsstaten nemlig den offentlige fellesskolen.

At statsråd Guri Melby og regjeringen vil tvinge dette Oslo-eksperimentet på hele landet og skrote nærskoleprinsippet, er en klar svekkelse av et av de viktigste elementene i den norske velferdsstaten nemlig den offentlige fellesskolen. Foto:

Av

Fritt skolevalg er et angrep på den norske fellesskolen, skriver Nordlys på lederplass.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Kunnskapsminister Guri Melby, som også er Venstres nye leder, har på vegne av regjeringen gått ut og varslet at det skal innføres fritt skolevalg i Norge.

Dermed vil hun frata skoleeierne, fylkeskommunene og fylkestingene retten til å selv bestemme over det videregående skoletilbudet. Til tross for at regjeringen nå vil ta fra regionene dette ansvarsområdet, mener Venstre at regionreformen må bestå, og hevder den vil gi mer makt til regionene. Venstre er seg selv lik, full av selvmotsigelser med mangel på substans.

I Norge er det i dag relativt små forskjeller i ressurser for videregående skoler. Men nyere forskning basert på erfaringer fra Oslo viser at fritt skolevalg bidrar til å forsterke forskjellene mellom skolene. De som tjener på det er det flinkeste elevene, mens de mest sårbare taper, særlig minoritetselevene. Dette svekker integreringen i bydeler med mange innvandrere.

At regjeringen vil tvinge dette Oslo-eksperimentet på hele landet og skrote nærskoleprinsippet, er en klar svekkelse av et av de viktigste elementene i den norske velferdsstaten nemlig den offentlige fellesskolen. Det kan få dramatiske konsekvenser også i distriktene, ikke minst i Nord-Norge. Det kan føre til A og B-skoler og at de mest ressurssterke elevene samler seg i byene Tromsø, Bodø og Alta, som vil få den tvilsomme æren av å være vertskap for eliteskoler. Mens distriktsskolene vil komme under et ytterligere press fordi de beste og faglig dårligste elevene vil bli fordelt på hver sine skoler. Blant annet vil de svakeste elevene i byene bli presset ut og ikke lengre få gå på skole i sitt nærmiljø.

Hvis fylkene ikke selv skal få avgjøre hvordan inntaksordningene til den videregående skolen skal være, betyr det at makt flyttes fra lokale politiske organer og til staten i Oslo. Det blir enda en omdreining i den spiralen av sentralisering som er iverksatt under Solberg-regjeringen.

Fritt skolevalg vil ta Norge i feil retning. Det er ideologisk styrt skolepolitikk, og selve dreieboken for økte forskjeller, sosialt, kulturelt og økonomisk. Konsekvensen blir sortering og større forskjeller mellom fattig og rik. At dette unødvendige forslaget fra Melby kommer i en tid der vi nylig i USA har sett hva dramatiske ulikheter resulterer i, gir grunn til bekymring. Melby gjør lite for å samle Norge og skape fellesskap.

Send innlegg «

Delta med dine meninger om samfunn, næringsliv, politikk og kultur i nord!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken