Nå er det bestemt at fylkene skal deles, tilbake til det opprinnelige. Jeg er veldig glad for dette. Vår mann i Troms, fra Arbeiderpartiet, som dessverre gikk bort, Bjørn Inge Mo, har gjort en fantastisk jobb. Han var en mann med et herlig vesen, som lyttet til omgivelsene. Vi mistet dessverre en mann som visste hvor skoen trykket. Nå står delingen foran dette som skal skje.

Jeg påpeker spesielt én ting: Troms og Finnmark Idrettskrets, må og skal deles. Nikkersadelen i Oslo må ikke få lov til å trenere dette. Idrettskretsen har vart i 100 år, og må bli som før, altså Troms Idrettskrets.

Når jeg ser tilbake til 2014, hvor de høye herrer i NIF, Nikkersadelen i Oslo, forsøkte å stjele konseptet fra Tromsø, ble jeg forbannet. Dette var et tyveri med bakvaskelser av groveste karakter. Attpåtil hadde vi en ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, som uttalte at vi måtte slutte å være hårsåre.

Nå er det på nytt en agenda og tale om et nytt OL, hvor vi i nord blir avspist. Sebastian Henriksen fra Tromsø uttalte seg. Ja, bare vi får OL, så er det det viktigste. Han prater ikke Tromsø og Nord-Norges sak. Vår ordfører, Gunnar Wilhelmsen har ytret at om det blir en søknad om OL, så skal Tromsø være med. Dette er fin musikk i mine ører. Men hvor ble det av alle idrettsanleggene som ble lovet av NIF? Anleggene som skulle bygges i Nord-Norge? Dette hører vi ikke et pip om.

Særforbundene og idrettskretsene må være årvåkne, og stemme for at Troms og Finnmark blir delt. Ikke la NIF bestemme dette. Stå imot presset. NIF vil nok forsøke seg. Ledelsen i NIF burde blitt sparket ut, og ny ledelse valgt inn. Til slutt vil jeg si at jeg håper at Gunnar Wilhelmsen stiller som ordførerkandidat til nye fire år. Han har vært et løft for byen. Jeg er en ihuga fan av sport og musikk. Nå må Tromsø løftes og ikke ligge i bakevja. Jeg ser fram til at mye vil skje, både for idretten og musikklivet i Nord-Norges hovedstad.