Gå til sidens hovedinnhold

Oppblåste ord om Munchmuseet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Edvard Munch malte en rekke bilder av en modell av afrikansk opprinnelse. Et av bildene kalte han «Neger med grønt skjerf». I kjølvannet av Black lives matter har Munchmuseet nå i sommer reist spørsmålet om bildet bør gis ny tittel, mer i pakt med vår tids språkbruk. Det er en relevant problemstilling som krever refleksjon.

Men i stedet for å reflektere på redelig vis, leverer advokat, og den etter hvert så profilerte kunstkritiker Oddmund Enoksen, en lang tirade der han håner museet for tiltaket. Museets invitasjon til å skrive om tittelen sammenligner han med de totalitære grepene George Orwells Sannhetsministerium tok i bruk. Den sammenligningen er så «far out» at den ikke krever noe svar.

Det som imidlertid krever et svar, er at Enoksen i polemisk iver går videre til å sammenligne Munchmuseets invitasjon med Hitlers nazipartis kampanje mot «Entartede Kunst» (degenerert kunst) på 1930-tallet. Påstanden om Munchmuseets nazistiske fremgangsmåte er en urovekkende trivialisering av Hitlers dødbringende brutalitet.

Vi har alle et ansvar for å holde i hevd en meningsfull debatt om den trusselen nazistisk tankegods fortsatt representerer. 22. juli for 10 år siden aktualiserte dette ansvaret. Her i nord, hvor vi fra og med kampene om Narvik til nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms fikk kjenne naziregimets jernneve på kroppen, har vi av historien blitt tildelt vår særskilte del av dette store ansvaret. Store oppblåste ord om Munchmuseets angivelige nazisme fyrt av med polemisk kjekkaseri, tjener ingen annen hensikt enn at kunnskap og nyanser blir borte.

Å trekke nazi-kortet mot Munchmuseet tilkjennegir ikke annet enn at man fremfor alt har en svak forståelse av nazismen men også av Munchmuseet.

Kommentarer til denne saken