Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker vi en samisk nasjon?

Artikkelen er over 1 år gammel

Apropos Dette er et leserbrev, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har min barne- og ungdomstid på 1940- og femtitallet fra Tromsø. Husker godt at jeg så folk i bybildet som var samer ut fra hvordan de var kledd. Har ikke minner om at inntrykkene ble koblet sammen med hva som var akseptabelt i en sosiologisk sammenheng. Jeg forstår likevel at andre - både i egen og senere generasjon - opplever/opplevde situasjonen(e) annerledes.

Spørsmålet mitt blir: Må vi som lever i dag og evt. noen ti år fremover, la oss prege av dette? Er det mulig å komme dit i vår levetid at vi bare rett og slett aksepterer fortiden, setter strek og blir enige om at samene i dag har de samme vilkår for sin livsutvikling som alle andre i "det norske storsamfunnet"? Et "ja" vil innebære at regjering, Storting, fylke og kommune tar de nødvendige pengemessige hensyn for å tilgodese samenes behov for å bevare/utvikle språk og kultur.

Jeg oppfatter det slik at grensen går mellom dette og samenes forestilling om å utvikle "den samiske nasjon", der samene juridisk skal tilskrives eiendomsrett til områder på Nordkalotten. Der samene skal kunne utvikle også andre former for næring og samfunnskultur - for ikke å si språk. Hvis dette skjer, vil det bety at de tre nordiske landene avstår deler av Nordkalotten til samene, og at det dannes en samisk nasjon som blir en femte nordisk nasjon å forholde seg til i mange europeiske sammenhenger. Vil vi - samene inkludert - det?

Kommentarer til denne saken