Robert Kippe , kommunikasjonsansvarlig i Norwea mener at 06-ordførerne bør få ros for at de ønsker å ødelegge naturen ved å akseptere en storstilt utbygging av vindmøller på land.

Les også

O6-ordførerne vil noe og det fortjener de ros for

Spørsmålet om utbygging av vindmøller på land er en alt for alvorlig sak til bare å bli avgjort av vindkraftentusiastiske Ap-politikere og Norwea. Ønsker kommunepolitikerne å vise respekt for sine innbyggere, bør en slik avgjørelse legges ut for folkeavstemming med krav om 75% flertall og 75% oppmøte før man kan akseptere at en utbygging kan finne sted.

Det er dessuten fullstendig feil når Kippe hevder at vindkraft gir god kraftbalanse og lavere strømpriser for husholdninger og eksisterende bedrifter.Vannkraft er den desidert billigste kraften, deretter følger vindkraft på land og den absolutt dyreste kraften er vindkraft til havs.Vindkraft på land er både miljø og naturskadelig. Man ødelegger natur med brede anleggsveier og vindmøllene er synlige over kjempestore områder og innvirker negativt både på dyre og fuglelivet. Med mikroplast fra vingene forurenser man også naturen.

Les også

Er vilje til handling viktigere enn å gjøre det rette?

Det er feil som Kippe hevder at industrien i Norge er krystallklar på at den trenger vindkraft.Det vil i så fall bety at med den markedsliberalistiske eksportpolitikken av strøm Norge nå fører at industrien ønsker seg dyrere strøm. Det norsk industri og norske husholdninger trenger er en reversering av Energiloven og at Norge melder seg ut av ACER og at Norge igjen kan få full kontroll over norsk energi, og at norske politikere forvalter vannressursene slik at norsk industri og norske husholdninger kan sikres lave stabile strømpriser året rundt. Det er det norsk industri og norske husholdninger trenger , og ikke mer uansvarlig og naturødeleggende utbygging av vindkraft.

Les også

11 bomskudd fra Handegård