Like før jul ble nåværende rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, tilsatt som ny rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet.

I dagene etter tilsettingen har Bergens Tidende og Khrono rullet opp en sak som har rystet mange der Olsen nå drar for å bli toppleder. Det viser seg at han har jobbet for at UiB skulle overta et selskap eid av tidligere NHO-direktør Tom Knudsen, for inntil 20 millioner kroner.

Olsen har blitt kraftig kritisert av sitt eget universitetsstyre for å ha startet et stort prosjekt med utvikling av en såkalt arbeidslivsportal med et enkeltmannsforetak. Rektorens prosjekt ble stoppet av universitetets egen administrasjon. Men UiB har likevel - som følge av avtalen rektoren hadde inngått med Knudsen - blitt tvunget til å betale ut over en halv million kroner. Samtidig som den tidligere NHO-direktøren er ansatt i en rådgiverstilling lønnet med godt over millionen i årslønn.

Det er bare en mulig konklusjon på dette: Saken som er avdekket viser så langt at Olsen har vist en katastrofalt dårlig dømmekraft som leder.

Portalplanene er nemlig en høyst merkverdig bruk av offentlige midler. Hvorfor i alle dager ville Olsen lage et enkeltmannsforetak til en verdi av 20 millioner kroner for oppgaver som staten allerede betaler for?

Det vil styret ved UiB også ha svar på. Lille julaften vedtok de derfor å sette i gang en ekstern gransking av saken. Fra de universitetsansatte i Bergen er det kommet krav om at rektor Olsen må trekke seg fra sin stilling med umiddelbar virkning.

Saken har åpenbart svekket tilliten til Dag Rune Olsens måte å skjøtte oppgaven som rektor på. Den har også bidratt til å svekke tilliten til Universitetet i Bergen.

Og dersom det som nå rulles opp hadde blitt kjent noen få dager tidligere, er det all grunn til å spørre om Olsen kunne blitt ansatt som rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Ville UiT tatt sjansen på å tilsette en rektor som man vet er under gransking for et alvorlig forhold ved UiB – der han i tillegg har mistet all tillit i sitt eget styre?

Spørsmålet er hvem som har visst hva på hvilke tidspunkt – og hva man eventuelt har gjort for å skaffe seg informasjon.

Har Dag Rune Olsen selv opplyst om den alvorlige saken han har vært involvert i? Og hva har UiT selv gjort eller ikke gjort for å skaffe til veie alle relevante opplysninger om rektorkandidaten? Styret nedsatte et ansettelsesutvalg som ble ledet av Stig Slørdahl, som er administrerende direktør i Helse Midt.

Dersom UiT ikke har frembrakt informasjon om den pågående saken som Olsen har vært involvert i ved UiB, har de neppe gjort jobben sin særlig godt.

Mange vil med rette spørre om UiT, den viktigste institusjonen i Nord-Norge, kan ledes av en person der det stilles så mange spørsmålet om dømmekraft og det etiske kompasset?

Er Olsen en person man uten videre gir alle juridiske fullmaktene til for å inngå avtaler på vegne av UiT? Funksjonen som kontrollorgan – som i dag utøves av universitetsdirektør Jørgen Fossland – forsvinner som kjent i den nye modellen.

Derfor må det som nå skjer også ses i lys av UiT-styrets kontroversielle vedtak tidligere i år. Beslutningen om å ansette i stedet for å velge rektor ble tatt til tross for sterk motstand blant de ansatte i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Nåværende rektor Anne Husebekk brukte imidlertid sin stemme i styret for å tvinge avgjørelsen gjennom.

Husebekks viktigste argument var at man ville få frem flere og langt bedre kandidater ved å gå inn for ansatt rektor. Dette kan ikke sies å ha slått helt til. Den nye ordningen ga UiT en søkerliste med kun fire kandidater. Og blant disse har man altså plukket ut en som er satt under ekstern gransking hos sin nåværende arbeidsgiver i Bergen.

Hva bør skje videre? Det vil sannsynligvis granskningen i Bergen avgjøre. Man kan heller ikke utelukke at Riksrevisjonen ser nærmere på saken. Det er ikke sikkert Dag Rune Olsen noen gang kommer til å tiltre som rektor ved det nordnorske universitetet.