Snipp, snapp, snute, så er det norske oljeeventyret ute, skal vi tro MDG. For nå blir det enkelt å utfase ei milliard-næring. I famlingen etter hva som skal fylle både det økonomiske og energimessige tomrommet raskt, peker partiet på havvind. MDG sier 2000 havmøller. Såpass må det være. Det er bare ei hake ved det hele: disse vindmaskinene til sjøs er på langt nær ferdig konsekvens-utredet. Og nå advarer fiskernes organisasjoner.

MDG har nettopp avviklet landsmøtet. Der oppsto det splid om saken som har fått mest oppmerksomhet: hva det norske folk skal tillates å ha på tallerkenen.

Halvering av kjøttforbruket innen 2025, sa Oslo MDG. Halvering av forbruket, men uten å tidfeste det, bestemte flertallet.

Men før beslutningen ble tatt hadde fylkeslederen i Innlandet vært på talerstolen og advart mot det han mente var moraliserende kjøttvedtak. –Hvis vi ønsker å få makt så kan vi ikke gjøre dette. Folk kommer til å klikke. De vil ikke være med på det, sa Jon Lurøy.

Innlandet er et fylke med mye landbruk. Der faller det ikke i god jord å vedta et forbud som ville fått store konsekvenser for gårdsbruk og arbeidsplasser. For når MDG sier kjøtt, så mener partiet alt kjøtt. Ikke bare det røde, men også hvitt: kylling og svin.

Også fra andre kanter av landet ble det protestert mot kjøttforbudet. Møre og Romsdal ville ha ordlyden «redusert forbruk». Det er interessant. Er også MDG i ferd med å få en by-land splittelse?

Nestlederen i partiet, Kriss Rokkan Iversen fra Harstad, ble valgt nettopp for å skape balanse mellom by og land i et Oslo-dominert parti. Det ser ikke ut til at hun har lyktes med det, så langt.

Oslo MDG går forrest i enhver parade for ekstreme vedtak. Problemet til partilagene i landet for øvrig, er at Oslo går altfor langt foran. Som når det vil ha halvert kjøttforbruket innen 2025. Det er drøyt tre år tiI. Hvilke virkemidler måtte iverksettes for å nå målet? Vi vet at det mest effektive er pris. Den måtte skrus til et nesten uoverkommelig nivå.

MDG har gjort seg til partiet for forbud, påbud og tvang. Det minner om AKP-ml, kommunistpartiet som på 1970-tallet trakk til seg en del unge, idealistiske mennesker. AKP-ml hadde ideologien klar for sin utopiske samfunnsmodell, men partiet manglet en knagg, en stor, viktig sak som frontet det hele. Og ettersom ideologien ble noe markspist av eksempler fra stater der den allerede var innført, dabbet interessen for partiet av.

MDG har funnet sin store sak: Klimaet. Med klima-endringene som bakgrunn kan man vedta hvilke samfunnsendringer som helst, som for eksempel legalisering og fri flyt av hasj. Eller at barn har krav på flere juridiske foreldre, dersom de ønsker det.

Oppskriftene for å tøyle det norske folk er mange. Nordmenns hang til egne hytter er en torn i øyet, en uskikk vi må kvitte oss med. For hvis hytter skal ha den effekten eierne er ute etter, må de nødvendigvis bygges i naturen. Det betyr inngrep som MDG er imot. I deres planer inngår vern av 30 prosent av landarealet i Norge. Til havs derimot, kan vi bygge gigantiske vindmøller. Så lenge der er utenfor synsvidde er det ingen som protesterer eller aksjonerer.

MDG elsker visstnok bomringer og bompenger, i alle fall i Oslo. For i habitatet rundt Grünerløkka er det ikke nødvendig å ha bil. I distriktene derimot, trenger selv økologiske gårdsbruk kjøretøy.

Lederen i Innlandet MDG har rett. Hvis partiet vil ha makt, kan man ikke glise folk opp i ansiktet når de klager over økte bompenger eller at de blir nektet servelat på brødskiva på gamlehjemmet på onsdager fordi det er kjøttfri dag.

Ekstreme tiltak og tvang får nordmenn til å reise bust. Dersom MDGs politikk virkelig ble gjennomført, ville partiet blitt ribbet for velgere på et blunk.