Helt siden søknaden om Oslo-OL2022 ble vraket i 2015, har det vært sentrale krefter innen en del særforbund som hele tiden har ivret om å få sendt en ny OL-søknad. Det er all grunn til å tro at idrettspresident Berit Kjøll neppe ville blitt foreslått valgt, uten løfte om å bidra aktivt i en slik prosess.

Idrettsstyret har satt ned et utvalg til å sondere idrettens interesse for spørsmålet. Utvalget ledet Mina Gerhardsen skal legge fram sitt resultat for dette ledermøtet. Ingen er i tvil om at konklusjonen vil være positiv til fordel for en ny OL-søknad. En viktig begrunnelse vil være at IOC har endret seg på nær sagt alle måter, ikke minst i søkeprosess og kostnader forbundet med dette.

Dette ifølge Kristin Kloster Aasen, som selv i all hemmelighet ble hjulpet inn i IOC-styret under møter i Tokyo i fjor. Hjelperen var evigunge Gerhard Heiberg (82) som har de beste forbindelser til andre sterke personligheter på sin egen alder eller eldre, og som klamrer seg fast til organisasjonen.

Tidligere statsråd Linda Helleland med fartstid som visepresident i WADA beskriver «nye» IOC for fortsatt å være korrupt og udemokratisk, og hvor pengene betyr alt. Hun kaller organisasjonen en sekt, hvor informasjonen siles, hvor makta beskyttes, og hvor uavhengighet og åpenhet er fremmedord. Hennes erfaringer med IOCs forhold til doping er velkjent. IOCs håndtering av den russiske statsstyrte dopingen er mer i tråd med Putins verdier enn med norske.

Linda Helleland bør lyttes til. Hun hadde tro på IOCs Agenda 2020, helt til hun kom på nært hold av makta. Da forsto hun at det var stor forskjell på festtaler og handling.

Her er vi ved sakens kjerne. Er det festtalene som norsk idrett skal feste lit til, eller er det handlingene. Så langt kan ikke IOC vise til annet enn det vi nylig har fått demonstrert gjennom sommer-OL i Tokyo og vinter-OL i Bejing. Ingenting tyder på at kostnadskutt har vært rådende, eller at åpenheten og idrettsdemokratiet har fått fotfeste.

Norge bør derfor først og fremst ta det nødvendige oppgjør med IOC. Om Kristin Kloster Aasen en eneste gang hadde talt IOC imot på samme måte som fotballpresident Lise Klaveness tok FIFA-toppene i tale, så kunne hun med en snev av troverdighet blitt lyttet til. Lise tør hvor Kristin tier, fordi Lise i neste omgang ikke er avhengig av velviljen til de hun refser.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sier til NRK i dag at han forventer at hele landet skal tas i bruk i en eventuell ny søknad. Han minner om at Tromsø var aktuell som søkerby både til OL 2014 og OL 2018. Men også Gunnar hopper bukk over det viktigste. Om IOC er klar for Norge, er Norge klar for IOC? Svaret er NEI. Og dette oppgjøret må tas i åpent landskap på den internasjonale arenaen før norske politikere skal utfordres til å tenke på en statsgaranti.

Medlem i idrettsstyret Sebastian Henriksen, også han fra Tromsø, tilkjennegir i samme intervju med NRK at han ikke bryr seg om geografi. Et nytt vinter-OL i Norge er det viktigste for ham. Med uttalelsen friskmelder han IOC, og sykemelder sin egen landsdel.

Delegatene på ledermøtet bør alle lese seg opp på NIFs egen «Evalueringsrapport for norske OL/PL-prosesser» før de deltar i debatten. Rapporten kom ut i 2015, og setter kritisk søkelys på alle OL-prosessene de siste 20 årene. Meningen den gang var at rapporten skulle leses og brukes.