Jeg leser en artikkel i Nordlys 14. januar om en spesielt stor gaupe som har herjet og er lystmorder.

Det er trist at journalister viderefører slike ord så ukritisk og stiller sin egen avis i et lite gunstig lys når det gjelder naturforståelse. Her gjør man sitt beste for å hause opp et helt naturlig fenomen:

At en hanngaupe faktisk er ganske stor og trenger mat, og har tydd til overskuddsdreping.

Skal vi se hvor grundig feil det blir å kalle rovdyr for lystmordere kan vi gå til Det Norske Akademis Ordbok: «Substantiv. Mord som begås for å få tilfredsstilt sykelig (seksuell) lyst.» Ingen ulv er lystmorder selv om mange maser om dette til det kjedsommelige for å få økt frykten og motstanden. Ingen bjørner heller, selv om det alltid vil være trasig for eiere å finne dyrene sine døde etter en slik hendelse.

Jerv er heller ikke noen lystmorder og uansett hvor stor gaupa måtte være, så er det et dyr som går på instinktene sine. Ikke slike menneskelige egenskaper som vi forsøker å tillegge naturlige faktorer fordi vi ser på det fra menneskelig syn.

Å finne sine dyr etter den helt naturlige funksjonen «overskuddsdreping» er selvfølgelig vondt for mennesker for det går på det visuelle – og mennesker reagerer med frykt når det er mye ferskt blod, og sinne fordi dette føles urettferdig og uforståelig

Da er det langt mindre visuelt å finne sine dyr etter å ha mistet den av sykdom eller skader i utmarka, uten rovdyrs hjelp. Ei hvit, reinspist grind med pels eller ull på bakken er ikke så traumatisk. Men samme hvor visuelt det er: Det handler aldri om lystmord. Fra Store Norske Leksikon: «Overskuddsdreping er predasjon på flere individer av byttedyr enn det en predator kan fortære.

Under naturlige forhold avslutter en predator en jakt med å fortære sitt byttedyr. Predatoren vil ofte vende tilbake til kadaveret over flere dager for å spise det, dersom den ikke forstyrres. Det er derfor ikke nødvendigvis overskuddsdreping når en finner etterlatte kadavre der kun noe er spist. Når byttedyrene hindres i naturlig fluktreaksjon, kan en predator imidlertid fortsette jakten på nye individer, og nedlegge et betydelig antall dyr...»

En helt normal funksjon med så mange beitedyr som Norge har – om det er sau eller rein. Denne feilen blir utført av media mange ganger i året og forringer både debatten og natursynet i Norge.

Vær så snill – slutt å gjengi når opprørte beitedyreiere kaller dyr for lystmordere. Det er kun mennesker som har denne egenskapen.