Uten engang å ha blitt godkjent slukker Wisting lyset for grønn industri i Finnmark. I tillegg vil elektrifisering av Wisting øke strømregninga til folk i Troms og Finnmark. Ap og Senterpartiet må snarest ta ansvar og stoppe Wisting.

Det er nesten så man ikke tror det, men før oljefeltet Wisting i det hele tatt er godkjent bidrar det til å stanse etableringen av grønn industri i Finnmark. Alta kraftlag har advart mot at Equinor har fått reservert så og si all tilgjengelig kapasitet i strømnettet i nord. Planene om en fabrikk for grønt hydrogen i Berlevåg har blitt lagt på is, mens planer om lading og landstrøm til havner og utvidelse av eksisterende industriparker blir satt på vent. Henvendelser fra aktører som vil bygge fabrikker for batterier, hydrogen og ammoniakk må avvises.

Hvorfor? Fordi Equinor i 2027 skal elektrifisere Melkøya og oljefeltet Wisting. For Wisting alene har Equinor reservert 100 MW i kapasitet på strømnettet. Det betyr at det er 100 MW mindre tilgjengelig til grønn industri som kunne skapt nye arbeidsplasser i Finnmark. En batterifabrikk på 100 MW kunne for eksempel gitt et par hundre arbeidsplasser. Wisting, derimot, vil ifølge Equinors egen konsekvensutredning ikke skape en eneste ny arbeidsplass i Finnmark. Mesteparten av årsverkene fra Wisting vil gå til sørligere deler av Norge, mens i Finnmark skal krafta sendes på havet, uten at olja blir ilandført og dermed gir jobber i Finnmark.

I tillegg til at Wisting både stanser grønne industriprosjekter og arbeidsplassene de ville skapt, og ikke skaper egne lokale arbeidsplasser, vil elektrifiseringa av feltet øke strømprisen for folk i Troms og Finnmark. Hvor mye er det ingen som vet, for dette har ikke Equinor utredet. De tar det bare som en selvfølge at de skal få tilgang på billig kraft i Finnmark, mens folk i nord må betale regninga.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet må snarest komme på banen. Hvordan kan Marianne Sivertsen Næss fra Ap og leder i Energi- og miljøkomiteen sitte og se på at Equinor får lure til seg billig strøm og fordrive grønne industriprosjekter, uten å gi noe tilbake til Finnmark? Etter alt å dømme har lobbyistene i Equinor stått på for at Sivertsen Næss lukker øynene for det større bildet hvor Wisting vil være en trussel for Finnmark.

Heldigvis er ikke Wisting-prosjektet godkjent, så Senterpartiet og Arbeiderpartiet har fortsatt mulighet til å gjøre det rette. Stopp Wisting, og sats heller på grønn industri som gir flere og varige arbeidsplasser i Finnmark.