Regjeringen velger alkohol og snus fremfor folks helse og velferd, hva i all verden tenker de på?

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp skjer altså dette, at kuttene i offentlig sektor fortsetter mens billigere alkohol og snus prioriteres. De statlige etatene har siden 2015 fått jevnlige kutt i driftsbudsjettene, og kuttene økes stadig. I inneværende år ble 1,8 milliarder kuttet, mens beløpet for 2021 blir 2,1 milliarder. Totalt passerer vi dermed 14 milliarder i nedtrekk etter disse sulteforingskuttene kalt ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen). I realiteten er dette en form for straff av statlig sektor som verken fremmer innovasjon eller effektivitet.

De fleste er nok ikke klar over hvilke konsekvenser slike ostehøvelkutt får. Noen av virkningene har vært lengre saksbehandlingstid hos politi og domstoler som igjen har ført til at man har måttet gi strafferabatt på grunn av køer hos domstolene. Er vi tjent med det?

Når 600 årsverk er kuttet hos NAV fører det til økt saksmengde og behandlingstid. I kriminalomsorgen er det blir mer oppbevaring og mindre rehabilitering. Er vi tjent med det? Dette skjer mens landet befinner seg midt i en pandemi, der det er behov for flere, ikke færre, ressurser.

Med den politikken regjeringen fører blir resultatet at staten inntar en mer avvisende holdning i møtet med innbyggerne sine. Mennesker som av ulike grunner trenger hjelp blir ofte møtt med mistenkeliggjøring. NAV-skandalen er et av slike eksempler. Politi, sykehus, høgskoler og skattekontor er mindre tilgjengelig og har forsvunnet fra flere lokalsamfunn. Når ansatte i staten er mindre tilgjengelig for folk og ikke lenger kjenner de lokale forhold godt nok klarer en heller ikke å tilpasse tjenestene til de faktiske behovene. Offentlig ansatte sine hovedoppgaver blir i stedet å oppfylle budsjettkutt og overordnede måltall, istedenfor å være der for menneskene og bedriftene. Er vi tjent med det?

Ulikhetene vokser i Norge med rekordfart og ledigheten når dessverre nye høyder. De rikeste blir rikere på bekostning av fellesskapet og velferdsstaten. Dette er en villet utvikling når prioriteringer er skattelettelser, privatisering og nedbygging av offentlig sektor. Er vi tjent med det?

Under den pågående koronakrisen roper alle på staten fordi den er ment for oss innbyggere og bedrifter. Staten skal stille opp for alle når det er nødvendig. Vi i LO Stat vil ha en aktiv stat som løser det samfunnsoppdraget vi har som oppgave.

Vi er overbevist om at innbyggerne både er tjent med og velger velferd foran billigere alkohol og snus. Heldigvis er det valg snart.