Gå til sidens hovedinnhold

Økonomien i den videregående opplæringa i Troms og Finnmark

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget skal i desembermøtet vedta budsjettet for neste år og ny økonomiplan for 2021-2024. Forslaget som er fremlagt av Fylkesrådet er ikke lystig lesing for utdanningssektoren. Det foreslås reduksjoner i tilbudet for elevene allerede fra 2021. Vi mener disse kuttene vil gå utover kvaliteten i det opplæringstilbudet fylkeskommunen skal gi.

Utdanningsforbundet er bekymret for den økonomiske situasjonen i de videregående skolene, både i det kommende året og i den kommende økonomiplanperioden. Videregående skole har allerede måttet tåle nedskjæringer over flere år. Utfordringene med frafall, de lave resultatene og mangelen på læreplasser er velkjente utfordringer som ikke løses gjennom kutt. I tillegg har vi en geografi som gjør det kostbart å drive videregående skole i vår region. I de siste åra er det iverksatt tiltak som har hatt god effekt for å få flere til å oppnå en sluttkompetanse. Slikt kommer ikke av seg selv, det krever både menneskelige og økonomiske ressurser. Utdanningsforbundet Troms og Finnmark frykter at det framlagte forslaget til budsjett- og økonomiplan 2021 - 2024 vil føre til at de igangsatte satsingene avvikles, og at den positive utviklingen reverseres.

Det er særdeles bekymringsfullt å lese at Utdanning Øst (tidl. Finnmark) skal gjennomføre innsparinger i aktiviteter som ikke er lovpålagte, men som samtidig er helt avgjørende for at elevene skal lykkes. Rammen for opplæringstilbud for elevene foreslås også redusert. Situasjonen er ikke bedre i Utdanning Vest (tidl. Troms) hvor kutt allerede er gjennomført våren 2020 i form av færre klasser og tilbud som er permanent borte fra skolene.

Hvordan de nevnte kuttene er tenkt gjennomført er for oss en gåte. Vi minner om Fylkesrådets politiske plattform som blant annet sier at tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov. Utdanningsforbundet frykter at kvaliteten på tilbudet til elevene vil bli kraftig redusert. Vi er opptatt av at våre unge skal ha et godt og likeverdig tilbud som ruster dem for fremtidens arbeidsliv - uavhengig av hvor i fylket de bor. Manglende finansiering av fylkeskommunene, kostnader ved sammenslåing eller et spredt befolkningsgrunnlag er det simpelthen urimelig at skal gå ut over elevene.

Budsjettrapporten beskriver også de behovene som de videregående skolene i Troms og Finnmark har i de kommende skoleårene. Nye læreplaner medfører økte kostnader til kompetanseheving, utstyr og læremidler. Det er ikke kutt, men ei offensiv satsning det er behov for akkurat nå.

Det foreslåtte budsjettforslaget vil få store konsekvenser, ikke bare for elevene, men også for de ansatte og deres arbeidsvilkår. Budsjettforslaget er en trussel mot jobbsikkerheten og dermed en fare for at vi kan komme til å miste mye kompetanse. Lærerne er lei av at de hvert år må kjempe for å beholde skoletilbudene, arbeidsplassene og forsvarlige arbeidsvilkår. Vi som organiserer lærere i videregående opplæring, merker en oppgitthet og vi er redd for at mange vil gi opp og heller søke seg til andre jobber.

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark ber om at videregående opplæring skjermes for kutt og at det igangsettes et arbeid med å fremskaffe den nødvendige finansieringen for å sikre kvalitet og stabilitet på opplæringstilbudet til elevene i Troms og Finnmark. Det vil være den viktigste satsningen for vår regions fremtid som Fylkestinget kan gjøre.

Kommentarer til denne saken