Vi er nå inne i en dyrtid. Mat, strøm, bensin, fritidsaktiviteter og husleie koster mer for absolutt alle. Når inflasjonen øker får ofte arbeidstakere litt høyere lønn, men dette gjelder ikke for studenter.

Studenter får ikke økt studiestøtte i takt med inflasjonen, og ofte har studenter jobber som ikke følger tariff, og dermed ikke mer lønn hos arbeidsgiver heller. Studenter opplever da at de må jobbe flere timer enn de måtte for ett år siden for å beholde samme kjøpekraft. Ofte ender det opp med at studenter ikke klarer å fullføre studiet på normert tid fordi de rett og slett ikke har råd til å klare seg i hverdagen uten å jobbe mye på siden.

En god løsning på problemene til studenter med å balansere jobb og studie er å øke frikortgrensen til 100.000 kroner. Med en økt frikortgrense blir det lettere og mer gunstig for studenter å jobbe ved siden av studiene, noe som både samfunnet og studentene er tjent med.

I følge forskning.no kostet en gjennomsnittsstudent staten 186.000kr i året i 2015. Med dagens inflasjon er nok studentene enda dyrere. Er det ikke da gunstig for staten at studenter sparer litt penger på skatten, og dermed noen timer på jobb, slik at de klarer å fullføre på normert tid?

Et annet poeng er at studenter ofte er i etableringsfasen samtidig som de studerer. De ønsker å spare penger til bolig etter studiene, og ha en buffer til uforutsette utgifter. Slik det er nå har studenter minimal mulighet til å spare gjennom studietiden.

Det er ganske interessant at de fleste stortingspartiene snakker om hvor viktig det er å få unge inn på boligmarkedet, men ikke kommer med noen konkrete og gode løsninger for å få det til. Det er en «no brainer» at dersom studenter bruker mindre penger på skatt og sparer mer, så er det lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

Unge Høyres løsning på at studenter har lite å rutte med og at unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, er å øke frikortgrensa til 100.000 kroner for alle studenter og unge under 25 år!