Gratulerer med ministerpost og ny regjering. Vi viser til Hurdalsplattformen som Ap og Sp har utformet i fellesskap, og som staker ut en ny og god kurs for landet. Plattfformen omfatter alle sektorer og da også selvfølgelig samferdsel.

Under kapittel "Transport" skisseres flere positive tiltak der i blant gratis ferge: Innføre en ordning med gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

Dette er en meget god ordning som vi opplever er godt mottatt av alle brukere. Likevel fanger ikke denne opp reisende som må bruke hurtigbåt. Om tiltaket bare blir å gjelde ferger, vil hurtigbåter falle utenfor. Dette vil gjelde mange rundt det ganske land, som må bruke den type transport for å komme til og fra.

For å synliggjøre dette vil vi sette fram eksempler fra vår region Nord Troms. I områdene som kun har ferger å reise med, som for eksempel Skjervøy, Arnøy og Laukøy, vil vedtaket fra Hurdal slå inn. Mens det på den andre siden, i Kvænangen, der vegløse bygder blir servet av en hurtigbåt, ikke vil bli fanget opp av ordningen slik den er lagt frem nå.

En slik forskjellsbehandling vil sikkert ramme andre steder og reisende i det ganske land.

Vi oppfatter dette som en logisk brist, da båt er båt og nevnte farkoster om de har ulik benevnelse, er den eneste mulighet pendlere og andre har for å komme til og fra.

Vi håper at dere som en konsekvens av blant annet denne henvendelsen, også gjør det slik at ordningen blir å omfatte også hurtigbåter til vegløse bygder.

Med vennlig hilsen Kvænangen SP, Jan Helge Jensen (leder)