Gå til sidens hovedinnhold

Også hurtigbåt-prisene må senkes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flertallet på Stortinget har har pålagt regjeringen å sørge for en halvering av fergeprisene når de legger frem revidert nasjonalbudsjett i juni. Det er veldig gledelig at det er enighet om et slikt forslag, men samtidig beklagelig at de ikke har fulgt Senterpartiets forslag om at dette også skal gjelde hurtigbåter.

Både ferge og hurtigbåt er mange steder eneste mulighet for kommunikasjon med omverden, men det er bare de som bruker ferge som omsider får gjort noe med en urettferdig avgift. For mange, som i Kvænangen, er hurtigbåten den eneste muligheten man har for å kunne komme seg til og fra kommunesenteret, til lege, når de skal oppsøke offentlige kontorer eller for den saks skyld reise dit de vil.

Skal de ha med seg gods på en hurtigbåt så må de på toppen betale fraktkostnader for dette og blir da mye hardere straffet enn de som har ferge. Reduserte priser på frakt og passasjerer, må derfor også gjelde i områder der hurtigbåt er eneste alternativ. Dagens priser på blant annet sending av gods som for eksempel i Kvænangen, er hinder både for næringsutvikling og bosetting.

Senterpartiets forslag var:

  1. Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratis ferge – og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.
  2. Stortinget ber regjeringen halvere ferge – og hurtigbåtprisene for de resterende ferge og hurtigbåtene.
  3. Stortinget ber regjeringen innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.
  4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet langs kysten kan sikres og forbedres.
  5. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

Nå blei vedtaket fra Stortinget at alle som bruker ferge får halvert prisene uansett om de har alternative reiseveier eller ikke, men de som kun har hurtigbåt som mulig reisealternativ fortsatt må betale full pris.

Vi er også bekymret for hvordan inndekningen av forslaget vil bli siden forslagstillerne har bedt regjeringen kommet med en finansieringsløsning i revidert budsjett, og slik vi kjenner regjeringen så vil de fort skyve noe av inndekningen over på fylkene med nye rutekutt som konsekvens.

Frykten blir da at det blir distrikter som Kvænangen som blir rammet.

Vi er glade for at Senterpartiet har bidratt til en god løsning for ferge reisende, men vi ber også partiet fortsette kampen om billigere hurtigbåtpriser og forsøke å få de andre partiene til å innse urettferdighetene som nå skjer. Lykkes vi ikke med det, så må partiet gjøre hurtigbåtpriser til en viktig sak i valgkampen og sørge for at det de andre ikke ville være med på rettes opp straks man er i regjering etter høstens valg.

Kommentarer til denne saken