På lederplass 22. mars innrømmer Nordlys to store problemer ved offentlige søkerlister:

  • Første problem gjelder lederstillinger. Når lederstillinger utlyses, unntas mange søkere offentlighet. Dermed får vi aldri vite hvem som søkte.
  • Andre problemgjelder stillinger under ledernivå. Når du søker underordnede stillinger i det offentlige, risikerer du å ende opp i lokalavisen.

Disse to problemene har vi i Econa forsøkt å belyse i flere debatter de siste ukene. Vi mener at offentlig sektor taper på denne praksisen, fordi mange gode hoder lar være å søke på stillingene som utlyses. Vår medlemsundersøkelse viser at 70 prosent er negative til å søke en jobb hvis søkerlisten offentliggjøres. For ledere er andelen 86 prosent.

Formålet med offentliggjøring er altså godt, men regelen virker ikke. Likevel mener Nordlys det er viktig å beholde offentlige søkerlister for å bevare tilliten i samfunnet. Vi tror ikke veien til tillit bygges på gode formål som ikke virker. Snarere tvert imot.

Det er vanskelig å forstå hvordan pressen kan forsvare en ordning som fører til at vi ikke får vite hvem som var kvalifiserte konkurrenter til den som endte med lederjobben.

Det er ikke åpenhet.

Det er også vanskelig å forstå hvorfor pressen vil ofre alle som søker underordnede stillinger, når de likevel ikke får vite hvem som var kvalifiserte konkurrenter til den som endte med lederjobben.

Det er ikke tillitsbyggende.

Tall fra SSB i 2015 viser at 43,6 prosent av alle sysselsatte i daværende Troms jobbet i offentlig sektor. For Finnmark var andelen 42 prosent. Dette er langt over landsgjennomsnittet på 31,5 prosent. Og skyhøyt over Oslo-snittet på 26 prosent.

Med andre ord er dette en diskusjon som i særlig grad angår Nordlys’ lesere. Og offentliggjøring av navn på søkerlister er en personlig kostnad som mange i Troms og Finnmark må betale.

Nå er det på tide å komme videre i debatten rundt offentlige søkerlister. Pressen har så langt vært nærmest alene om å forsvare denne regelen. Når selv pressen vedgår at offentliggjøring ikke fungerer, bør alle varsellamper blinke.

Dagens ordning undergraver tilliten i samfunnet fordi offentliggjøring av søkerlister gir liten åpenhet rundt lederansettelser og rammer jobbsøkere i underordnede stillinger. Offentlighet fører ikke automatisk til åpenhet.

Econa er for åpenhet. Vi trenger en ny løsning som bevarer åpenheten uten at vi mister de beste hodene underveis.