Flere ansatte har sluttet ved Nordnorsk Kunstmuseum i løpet av et kort tidsrom. Det er ikke de ansatte som bærer skyld for at det imploderer ved museet. Den pågående ansatteflukten henger meget nøye sammen med styrets fullstendige vanskjøtsel av institusjonen.

Det som utspiller seg, må være blant de aller største skandaler i nordnorsk kulturliv noen gang. Det virker klart at Nordnorsk Kunstmuseum ikke kommer til å stå på Høyres skryteliste i landsdelen. For det er verdt å notere seg at de sentrale aktørene i saken faktisk er ledende Høyrepolitikere i landsdelen; styrelederen Grete Ellingsen, og den midlertidige administrative lederen Line Fusdahl.

Den store utskiftinga av de ansatte kan skape et inntrykk av at brysomme ansatte - som tidligere har uttrykt mistillit til det nåværende styret direkte til kulturminister Abid Raja - nå ryddes unna. Det er veldig beklagelig.

Det er også verdt å merke seg tausheten fra lederen i Tromsø Høyre. Lokalpartiet virker uinteressert i å forsvare nesten uerstattelig kompetanse innenfor en sentral kulturinstitusjon i Tromsø.

Mens landsdelens viktigste kulturinstitusjon ser ut til å stå overfor en total kollaps, legger regjeringen til rette for en stor avdeling i Bodø, med støtte fra både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Etableringen av avdelingen inngår i planene for Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Å utvide Nordnorsk Kunstmuseum på flere visningssteder er ingen dårlig ide. Men det må skje på bakgrunn av faglige begrunnede og ryddige prosesser, i riktig rekkefølge, og gjennom dialog som tåler dagens lys.

Det er vanskelig å forstå at man i Bodø kan være bekjent av å bygge et museum på ruinene av et ødelagt fagmiljø et annet sted i landsdelen. Å bygge samarbeid og tillit etter den fremgangsmåten som er benyttet, vil bli særdeles vanskelig.

Kunstneres organisasjoner i landsdelen er fortvilet over fremgangsmåten og har advart i sterke ordelag. Hvilken tilfredsstillelse kan det gi det å åpne en museumsfilial det ikke vil være noen entusiasme rundt, bare sinne og frustrasjon over alt som har gått tapt på veien?

Meningsmålinger tyder på et regjeringsskifte om få uker. Skulle det skje, må det være lov å forvente en opprydding ved Nordnorsk Kunstmuseum. Og at en ny kulturminister gir styreleder Grete Ellingsen avløsing så raskt som mulig. Dessverre har hun gjort vondt verre ved å klamre seg til en posisjon hun selv for lengst burde ha forlatt frivillig.