Ifølge kraftbørsen Nord Pool ligger strømprisen i Sør-Norge på årets andre dag 100-115 % over de fleste andre landene i børsområdet. Unntakene er Polen, som vi bare «slår» med 50 %, og England som vi banker med 70 %.

I Aftenposten nyttårsaften forklarte kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue hvorfor dette skjer. Og årsaken er banalt enkel, ifølge Lilleholt: Vannmagasinene våre er tappet så mye ned i høst at vi nå rett og slett ikke kan produsere nok til eget forbruk!

Advarslene har vært mange ut over høsten om at dette kunne skje. NVEs statistikk viser også at magasinfyllingen allerede fra uke 26 (månedsskiftet juni-juli) gikk under medianen. Men eksporten har bare fortsatt, og endte faktisk høyere i andre halvår enn i første. Statnetts hjemmeside forteller at fra 1.7. og til nå har vi eksportert 10 TWh, bare i desember har vi eksportert 1,7 TWh. For året 2021 ender vi med en netto eksport på 17,4 TWh.

Når dette skrives, 2. januar kl 1100, importerer Sør-Norge kraft fra nord (Norge), fra øst (Sverige) fra sør (Danmark, Tyskland og Nederland) og fra vest (England).

Heldigvis begynner nå selv kraftbransjens ledere å se galskapen. Konsernsjef Ørjan Svanevik i kraftselskapet Arendals Fossekompani gikk i DN 19.12. inn for forbud mot krafteksport når fyllingsgraden i magasinene er lav.

I tillegg til eksporten ut av landet har vi «eksportert» rundt 7,5 TWh fra land og ut på sokkelen i år. Der erstatter denne strømmen gasskraft. Operasjonen er ekstremt kostbar. Og klimaregnskapet globalt av dette blir negativt, selv om de norske CO2-utslipp går ned. En sideeffekt er at en rekke nye industriprosjekter på Vestlandet ikke kan realiseres, fordi det ikke er strøm tilgjengelig!

Nå har heldigvis både en profilert kraftdirektører som Ståle Gjersvold i Trønderenergi og NVE-sjefen Kjetil Lund begge mant til noe mer bruk av fornuft i denne saken. Om det hjelper gjenstår å se. Det avhenger av hva de politiske myndighetene gjør når juletreet er kastet ut. Da får de bl.a. muligheten til å vurdere Equinors ferske søknad om å elektrifisere også Oseberg-feltet. Kostnaden på ca 10 milliarder sendes i all hovedsak til norske husstander via sokkelskattesystemet.

Strømregningene for november har de siste dagene i desember dalt ned i postkassene landet rundt. Det løftet nok ikke julestemningen i de tusen hjem. Fra desember-regningene av og ut mars skal myndighetene dele ut noen av de mange strømmilliardene som vi betaler inn. Det er bra. Men er det ikke snart på tide at våre myndigheter gjør noe med selve sykdommen? I tillegg til «feberdempende» medisin mot utslagene av en energipolitikk som nå klientifiserer store deler av befolkningen, og som truer viktige deler av industrien vår!

Det holder ikke lenger at myndighetenes øverste representanter stadig forteller oss at de «føler med» de som rammes hardest, og «følger utviklingen nøye».

Les gjerne denne gode kommentar til situasjonen av Eva Nordlund i Nationen.