Gå til sidens hovedinnhold

Nytt kulturkvartal i Tromsø

Uklare signaler i Regjeringens nye museumsmelding.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fredag la regjeringen frem sin museumsmelding, den varsler en etterlengtet satsing på kystkultur og kunst i nord.

Kulturminister Abid Raja (V) sa under fremleggelsen at Nordnorsk Kunstmuseum trenger nye «bygningsmessige rammer» i Tromsø, hva nå enn det måtte bety.

Det er en passiv formulering, altfor lite forpliktende, og Raja hadde heller ingen løfter om friske midler til nytt museumsbygg i Tromsø.

Magasinforholdene for kunsten i Tromsø er blant de absolutt dårligste i landet, kunstverkene er spredt rundt på flere ulike adresser i byen. Museet er trangbodd og arealene for utstilling er små og nedslitte.

Utfordringene ved hovedmuseet i Tromsø må derfor løses før Nordnorsk Kunstmuseum tar på seg andre oppgaver. Noe annet vil være en forsømmelse.

Det er beklagelig at styret i Nordnorsk Kunstmuseum har bidratt til å skape uklarhet om en ny avdeling i Nordland kan bli prioritert foran et helt nødvendig nybygg i Tromsø. Det er med på å svekke tillit til styret som allerede er tynnslitt. Det gjør ikke saken bedre at dette har skjedd nesten helt uten dialog med vertskommunen og kunstfeltet.

Det er bra at regjeringen legger til rette for at mer kunst kan formidles andre steder i landsdelen med utgangspunkt i utstillinger ved Nordnorsk Kunstmuseum. Men det kan ikke skje før hovedmuseet først er rustet opp. I motsatt fall risikerer man å svekke en institusjon som har hatt stor kunstnerisk suksess.

Signalene fra kulturministeren, selv om de er skuffende vage og uforpliktende, gir likevel Tromsø anledning til en mer langsiktig nytenkning innenfor kunst- og kulturfeltet.

Et nytt universitetsmuseum og konserthus er allerede under planlegging på Mack-tomta i den sørlige delen av sentrum. Her vil både musikkonservatoriet og Arktisk Filharmoni få tilhold.

Nå bør man også planlegge for et helt nytt kunstmuseum i samme område. Da vil Tromsø kunne få et kompakt og helt unikt kulturkvartal, som i tillegg kan romme det nye "Samisk Hus" for Tromsø og landsdelen.

Vi vet at kultur er viktig for bolyst og attraktivitet. Da bør flere miljøer i Tromsø samle seg bak en offensiv tilnærming for å ta Tromsø enda et steg videre som kulturby.

Det er lite som tyder på at dagens styre ved Nordnorsk Kunstmuseum vil kunne bli en troverdig partner for kunstfeltet i Nord-Norges største by. Her vil et forventet regjeringsskifte til høsten by på nye muligheter.

Løftet innen museumssektoren og kunstfeltet i nord må skje i samspill med feltet sektoren skal tjene, noe som krever tillit og dialog. Dagens styre ved Nordnorsk Kunstmuseum har ikke vist seg i stand til noen av delene.

Kommentarer til denne saken