Nye Veiers tallmagi

Viser til innlegg fra prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, 16.02.2020.

NV har et høyt ambisjonsnivå og det er bra. Men det er ikke det samme som å innfri!

Innlegget til Vatnan avslører Nye Veier (NV) sin kunstige tallmagi eller mangel på troverdig kommunikasjon. Det var altså ikke inntjent 59 mrd. allikevel? Så det var bare et virtuelt tall fremskrevet i tid?

Det er i alle fall dette tallet som er markedsført som en sannhet både av NV, samferdselsminister og andre politikere. Da er det avklart at den reelle inntjeninga for de 8 mil med ny veg som NV har bygd hittil, nå er nede på 2,4 mrd. – det er i alle fall en vesentlig forskjell fra 59.mrd.?

2,4 mrd. er mye penger, ja. Men skal vi nå tro at 2.4 mrd. er reelle innsparinger som kan brukes på nye vegprosjekt? Det kan heller ikke utelukkes at andre prosjekt i porteføljen til NV kan bli dyrere enn forventet.

Vi skal merke oss at NV og Vatnan har lovet innsparinger på 30 milliarder (20 %) frem til 2035, dvs. ca. 2 milliarder innspart hvert år fremover. Besparelser, mer veg for pengene som Vatnan kaller det, som skal gå til bygging av nye prosjekt!