For noen måneder siden ble kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa invitert av Nye Veier as til en befaring av strekninger selskapet hadde fått i sin portefølje.

Det var strekningen Nordkjosbotn – Hatteng samt Olderdalen – Langslett.

I Storfjord var champagnen klar for å bli sprettet, men klok av skade ønsket vi å vente til første spatak var tatt.

Vi hadde faktisk den trua at siden reguleringsplaner var ferdige både i Balsfjord og Storfjord, så kunne vi forvente en rimelig rask oppstart av «vårt» prosjekt.

Vi fikk under møtet ingen lovnader om oppstart, i ettertid ser jeg at vi var en tanke for positive når vi tolket de signaler som vi fikk fra Nye Veier AS under denne befaringen.

Jeg er kjent med at selskapet årlig bygger og drifter veier for mellom 8 – 10 milliarder årlig, av forskjellige årsaker har prisvekst for bygging av veier steget med nesten 20 % siste år og regjeringen har kun valgt å kompensere prisveksten med 3 %.

En trenger ikke å ha de helt store matematikk kunnskapene for å skjønne at dette vil få store konsekvenser for mange prosjekter.

Her forventer jeg at regjeringen kommer på banen og kompenserer dette 100 %, noe annet kan vi ikke godta. En slik kompensasjon vil ikke ha noe å si for rentevekst, noe som benyttes som unnskyldning i mange sammenhenger.

At en også må utsette planlagte prosjekter sør i landet, har veldig liten betydning for oss, det får de det gjelder ta seg av.

Landet har sett seg råd til å flytte en flyplass noen hundrede meter og da har vi også råd til å iverksette våre prosjekter i Nord Troms.

Gode og ikke mnst sikre veier er det aller viktigste for alle veifarende og begge prosjekter i vår region vil sørge for dette.

Som ordfører i Storfjord er en av mine samfunnsoppgave å jobbe for gode og sikre veier i min kommune.

Med dette som bakgrunn har jeg bedt om et snarlig møte med Nye Veier As, her er målet å kunne få noen mer konkrete svar på hva skjer med prosjektene i regionen.

Å bli informert gjennom media om stopp eller start av prosjekter er ikke slik jeg ønsker det skal være.