Det blei vedtatt i 2016 at nye Stakkevollveien skulle ha fire felt. Byggingen av veien skulle egentlig ha vært ferdigstilt etter daværende planer. Nå har prisen på dette byggeprosjektet skutt i været.

Nå diskuterer man om prosjektet skal innskrenkes til en trefelts vei. En trefelts vei vil ikke kunne løse behovene som nå utvikler seg langs Stakkevollveien. Det er planlagt mange nye boenheter langs veien. Befolkningen vil øke i området. Det medfører økt trafikk langs veien. Det vil bli en håpløs situasjon med enveiskjøring av trafikken. Det finnes mye næringsvirksomhet som er avhengig av trafikkflyt begge veier. Det vil skape store problemer for privatbilisten også.

Fremtidens Stakkevollveien er avhengig at kollektivtransporten har hvert sitt kjørefelt i hver retning, slik som det er bygd ut i Gimle-området. Privatbilismen og yrkestrafikken bør også ha et kjørefelt. Nye Stakkevollveien bør bygges ut etter vedtatte planer. Det vil gjøre veien brukervennlig både for kollektivtransport, yrkes- og privatbilistene. Bygging av tre felt på Stakkevollveien vil ikke løse fremtidens trafikkutfodringer.