Det er fantastisk at BK Tromsøs kvinnelag i volleyball med lokale, nordnorske spillere, på en imponerende måte klarte å vinne kongepokalen. Det er en av de største idrettsprestasjonene på lang tid og viser at det går å bli svært god i idrett, også i Tromsø. Gratulerer til hele BK Tromsø og idrettsbyen Tromsø.

Jeg er også glad for at avisa iTromsø har interesse, engasjement og visjoner for idretts- Tromsø. Det viser de gjennom sin leder 13.9.21, «Cuptriumf med bismak». Nå synes jeg selv ikke at en slik fantastisk idrettsprestasjon bør ha noe som helt bismak, men alltid smaker veldig godt. Men jeg forstår hva man ønsker å få frem – nemlig at vi nå må få på plass nye idrettsflater for innendørsidrettene i Tromsø. Det er jeg og Arbeiderpartiet helt enig i!

Tilbake i 2017, spurte iTromsøs sportsdirektør Rune Robertsen, hva vi konkret skulle gjøre for at idrettsutøvere ikke lengre måtte trene i kummerlige forhold. Som den da ferske NM-mesteren i volleyball Petter Østvik (da 18), som pekte på dårlige halltilbud.

Jeg visste da til at vår viktigste prosess i idretts-Tromsø (kommune, idrettsråd og idrettsklubber) er rulleringen av kommunedelplan for idrett- og friluftsliv hvert fjerde år. Vi er nå straks inne i denne prosessen og kommunedelplanen skal vedtas i kommunestyret i 2022. Planen gir prioriteringer av idretts- og friluftsanlegg, og legger grunnlaget for spillemiddelsøknader de neste fire årene. Det gjøres et grundig arbeid i idrettsklubbene, som spiller inn til Tromsø idrettsråd, som igjen kommer med sine anbefalinger til kommunen. Jeg understreker at jeg ser det som min og kommunestyrets viktigste oppgave, å nøye lytte på det råd som idretten selv gir oss.

Når anlegg er prioritert, så er idrettsbyen veldig god til å få realisert prosjektene. I de siste kommunedelplanene har Tromsøbadet med klatrevegg vært prioritert som nr. 1. Det er nå realisert og har ført til at svømmeidretten og klatreidretten har fått anlegg av høy nasjonal standard. Disse idrettene opplever også stor medlemsvekst, som har stor betydning for folkehelsen.

Går man tilbake til de siste planperiodene, så er i dag alle prioriterte anlegg i kommunedelplanen realisert, herunder turnhallen, rulleskiløype Storelv, TUIL arena og normallhall Storelva (Rødtindhallen), som er det siste anlegget som står klart høsten 2021. Det betyr at prioriterer idretten og kommunen i samarbeid anlegg, så klarer vi faktisk å få de realisert.

Jeg har hele tiden, både som aktiv idrettsutøver og idrettstillitsvalgt i over 25 år, som har hatt Tromsøhallen som sitt andre hjem og siden 2015 som folkevalgt og idrettspolitiker, vært klar på at det neste idrettsløftet skal være at vi ivaretar hallidrettene, som har tusenvis av aktive utøvere, spesielt blant barn og unge.

Dette er slik jeg opplever også idretten selv enig i, og jeg mener fortsatt at nye idrettsflater (40x20 meter) til innendørsidrettene skal ha høyeste prioritet. Hovedproblemstillingen er at vi er nødt til å finne erstatningsflater for Tromsøhallen, før vi i det hele tatt foretar oss noe med de tre flatene som er ryggraden for våre flere av hallidrettene. Derfor vedtok vi en forstudie i 2019 og det er brukt tid i kommunen på å kartlegge mulige prosjekter. Den store utfordringen er faktisk areal, for det er først de siste årene, vi har hatt søkelys på at det i enhver områderegulering, må settes av arealer til idretts- og folkehelseformål.

Et prosjekt som kan løse denne utfordringen, er at vi faktisk får utbygd en ny fotballhall til erstatning for Skarphallen. En interessant mulighet for oss er å overta hallen – som allerede er 50 % eid av kommunen- og bygge den om slik at det blir 3–4 idrettsflater av høy kvalitet. Når vi har dette på plass, mener jeg vi er i posisjon til å gjøre noe med Tromsøhallen – om det vil bli rehabilitering eller nybygg. Her har kommunedirektøren bestilt en tilstandsrapport, som vil gi oss verdifulle svar på hva som må gjøres.

Det er også andre prosjekter som nå realiseres, som før nevnte – Rødtindhallen, som blir et flott anlegg for innendørsidretter i en del av kommunen, som ikke har hatt et slikt tilbud før. Med et flott parkettdekke, som kan arrangere kamper på høyt nasjonalt nivå.

Vi er derfor godt i gang med å legge grunnlaget for lignende triumfer som BK Tromsøs fantastiske kvinnegull, og jeg er sikker på at det derfor ikke bare blir med denne ene gangen.