Gå til sidens hovedinnhold

Nye helikoptre til Hæren på Bardufoss uten Sps støtte

Det er nok Thoralf Heimdal (Sp) som aller mest trenger et glass vann eller to, da det må smake både bittert og flaut å ha stemt mot nye helikoptre til Hæren i en egen skvadron på Bardufoss.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det finnes to typer politikere: De som får ting til å skje, og de som lurte på hva som skjedde. Senterpartiet er definitivt i siste kategori i helikoptersaken.

Forskjellen på Høyre og Senterpartiet er at Høyre har sørget for å ivareta både den nasjonale kontra-terrorberedskapen på Rygge, og samtidig har sørget for at Hæren får nye helikoptre fra 2024. For øvrig sammen med FrP og Ap. Det går som kjent an å ha to tanker i hodet samtidig.

La det være klinkende klart; Påstanden om at «Høyre ikke på noen som helst måte har ambisjoner om en framtidig helikopterkapasitet for Hæren og Brigade Nord» har ingen rot i virkeligheten. Det er bare å lese stortingsreferatene, Thoralf.

Sp har foreslått å flytte helikoptre og mannskaper fra Rygge til Bardufoss, fordi politiet nå har fått nye og flere helikoptre. Selv om Politiet har fått nye helikoptre, vil ikke Politiet alene kunne håndtere omfattende og særdeles krevende spesialoppdrag. Forsvarets spesialstyrker har en nøkkelrolle i bekjempelse av terror og andre alvorlige anslag mot landet. Inntil de nye helikoptre er på plass, må dagens helikoptre disponeres der konsekvensen av mangel på helikoptre vil være størst når det virkelig gjelder.

Terror og alvorlige hendelser har som kjent ingen varslingstid og kan ha katastrofale følger dersom helikopterberedskapen ikke er god nok. Det ble dessverre så altfor tydelig i forbindelse med terrorangrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Samfunnets samlede beredskapsressurser må utnyttes best mulig og Forsvarets helikoptre har en nøkkelrolle. Fordelingen av femten helikoptre på Rygge og tre på Bardufoss er operativt begrunnet for å ivareta den nasjonale beredskapen best mulig.

Samlingen av Bell-helikoptre på Rygge innfrir for øvrig også et av NATOs styrkemål til Norge, mål Senterpartiet i andre sammenhenger tilsynelatende har vært opptatt av.

Senterpartiets representantforslag i Stortinget er ikke annet enn et ubehjelpelig forsøk på å dekke over partiets utilstrekkelighet og spill under behandlingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren. Derfor ble også deler av Senterpartiets forslag avvist av Stortingets presidentskap. Nærmere strykkarakter er det vanskelig å komme.

For ordens skyld er det greit å sitere vedtaket Senterpartiet aktivt valgte å stemme mot i godt kompaniskap med Rødt:

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den planlagte anskaffelsen av nye helikoptre til spesialstyrkene fra 2024, også anskaffe nye helikoptre til dedikert helikopterstøtte for Hæren. De nye helikoptrene skal organiseres i en skvadron på Rygge, og en skvadron på Bardufoss for å understøtte og samvirke med Hæren. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om anskaffelsen av helikoptrene, herunder antall.

Det vil for alltid fremgå av Stortingets protokoller at Sp stemte mot dette forslaget, sammen med Rødt. Det finnes to typer politikere: De som får ting til å skje, og de som lurte på hva som skjedde. Senterpartiet er definitivt i siste kategori i helikoptersaken.

Kommentarer til denne saken