Det hvite og rød-oransje Sea King-helikopteret har vært et kjærkomment syn for mennesker i nød, i fjellet eller langt ute til havs i stormen. Arbeidshesten har reddet mange liv og holdt oss trygge. Særlig i nord hvor avstandene er enorme og vær og topografi gjør at kun et redningshelikopter kan nå frem til ulykkesstedet tidsnok, eller overhodet.

Men arbeidshesten Sea King har lenge vært klar for utskifting. Den drar på årene og holder ikke tritt med dagens økte krav til beredskap og sikkerhet.

Operasjonsområdet for ulike typer redningstjenester omfatter for Nord-Norges del 80% av nasjonens havområder og strekker seg nordover nesten til Nordpolen. Landområdet er langstrakt, til dels utilgjengelig og værutsatt. Det fordrer det ypperste av teknologi og kapasiteter for moderne redningstjenester.

Det nye redningshelikopteret SAR Queen gir nå avløsning for «Kongen» Sea King. Med SAR Queen får redningsmannskapene en maskin som kan operere langt større avstander, kommer raskere frem, og har en rekke teknologiske nyvinninger som å kunne etablere mobilnett i området hvor det opererer. Helikopteret beskrives som en multirollerplattform fordi det har stor evne til å samvirke med andre nødetater. Den viktige helseberedskapen og den sivile beredskapen generelt løftes betraktelig med det nye helikoptret.

Mange av oss har noen kjære som har havet som arbeidsplass. Eller på annen måte kommer i kontakt med de voldsomme naturkreftene vi har iblant. Disse menneskene står for stor verdiskaping og viderefører stolt kystkultur. De skal også ha kortest mulig tid til redning og sykehus når liv og helse er truet.

For Solberg-regjeringen og Høyre var det svært viktig å styrke beredskapen i nord. Det er derfor en lettelse at politiske prioriteringer over flere år har resultert i innfasingen av en helt ny generasjon redningshelikoptere som opererer fra Bodø og Banak. I tillegg har det blitt opprettet en ny helikopterredningsbase i Tromsø. Og ny redningsskøyte er i drift fra Vardø.

Det er et stort fremskritt at fra denne adventstiden av står disse helikopterne i beredskap og er klar til innsats på kort varsel i Nord-Norge. Vi kommer aldri i mål med beredskapsarbeidet. Vi skal alltid bli bedre. Men det må være lov å anerkjenne historisk viktige fremskritt for beredskapen i nord.