27. januar var det ett år siden helseminister Bent Høie fattet vedtak om to akuttsykehus på Helgeland; hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn og akuttsykehus på Mo i Rana. På Helgeland har man lagt bak seg enda et år med svært mye støy i sykehusdebatten, og vi vil hevde at en av årsakene til dette er at framdriften har vært langsommere enn ventet. Det var en forventning om at ledelse og prosjektorganisasjon nokså raskt skulle komme på plass i Sandnessjøen, men så har ikke skjedd. Vi har derfor et behov for å etterlyse hvilke planer som foreligger hos Helgelandssykehuset for tiden fremover, og også be om et svar på hva som har blitt gjort så langt.

I vedtaket fra helseministeren står det helt eksplisitt at Helgelandssykehusets hovedkontor og ledelse skal legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen og omegn. For å bygge opp et hovedsykehus trengs det en ledelse med stedig tilstedeværelse i alle ledd, slik at man sikrer seg et kompetent team som jobber mot samme mål. Vi savner en plan og en avklaring fra administrerende direktør på hvordan dette følges opp, og hvilke ledere som det er naturlig at har sin daglige tilstedeværelse ved hovedsykehuset. Vedtaket slår tydelig fast hvor hovedkontor og ledelse skal ligge. Etter vår mening burde dette være mulig å få avklart på ett år, det ville gi et klart signal til innbyggerne om at prosessen er i gang, og det vil være strategisk av nåværende administrasjon for å skape et samarbeidsklima som vi trenger for å komme videre på Helgeland. Vi kan så langt ikke se at dette er prioritert eller hensyntatt, og det mener vi er kritikkverdig med tanke på den krevende situasjonen både sykehusmiljøene og lokalsamfunnene fremdeles befinner seg i.

Siden vedtaket ble gjort, har vi registrert at utlysningstekster på administrative stillinger ikke har inneholdt en klar forestilling om at arbeidssted er Sandnessjøen. Dette er ikke i samsvar med helseministerens vedtak. Ut fra vår informasjon i dag er det tre stillinger plassert i Sandnessjøen: Prosjektdirektør, direktør for

prehospitale tjenester og den nylig utlyste stillingen som medisinsk fagdirektør. Det er naturlig at de fellesfunksjoner som er lokalisert ved det som har vært hovedsykehus, overføres til det nye hovedsykehuset, og at dette presiseres i alle utlysningstekster.

Vi frykter avslutningsvis at fraværet av en helhetlig prosjektorganisasjon med samme arbeidssted vil være et problem innad i organisasjonen, og dermed også være en brems for å få fortgang i vedtakets bestemmelser. Dette kan være en unødvendig og kostbar forsinkelse for Helgelandssykehuset. Vi har en forventning om at Helgelandssykehusets styre tar tak i problemet, om ikke nåværende ledelse gir oss snarlige signaler på at de er i stand til å gjennomføre vedtaket slik det står.

Stig Tore Skogsholm, gruppeleder Høyre, Alstahaug
Trude Jægtvik, gruppeleder Sp, Alstahaug
Hanne Benedikte Wiig, varaordfører/gruppeleder Rødt, Alstahaug