Gå til sidens hovedinnhold

Nye fylkesveier med Arbeiderpartiet

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet er et ansvarlig styringsparti, som har slitt i opposisjon – kanskje nettopp pga det. En opposisjonsrolle hvor andre parti tjener på populisme uten nødvendigvis at den store helhet er med, der har mitt parti sin strategi høstet redusert oppslutning. Det blir ikke bra for nasjonen, er min påstand, når Arbeiderpartiet taper oppslutning. Et stort parti som har erfaring med å bygge nasjonal velferd for alle, er viktig for å unngå uklare og kortsiktige veivalg under for tydelig innflytelse av mindre særinteresseparti.

Nytt program for regjeringsmakt

Derfor var det så viktig at vi i Arbeiderpartiet det siste året hadde en programprosess som - mer enn noen gang, hentet innhold til ny politikk for en ny periode fra grunnplanet. Fra folket. Og fra våre medlemmer i hele landet. Samordnet og styrt til slutt av partileder og statsministerkandidat Jonas. Slikt skaper troverdighet for at dette er viljen fra befolkningen, en marsjordre til regjeringspartiet – når det skjer til høsten. Og folk flest ser dette, oppslutningen er i ferd med å øke for Arbeiderpartiet. Det er bra for landet.

Tromsø Ap aktiv for nytt program

Tromsø Arbeiderparti har vært av de mest aktive kommuneparti i landet i denne prosessen, med mange innspill hentet fra våre 5-600 medlemmer. Det gleder meg stort at Tromsø Ap har fått så stort gjennomslag, og at våre formuleringer er kommet med. Jeg skal nå bare velge ut et eksempel som vi har jobbet for i årevis – i likhet med stort sett hele landsdelen. En av formuleringene i programmet er blitt denne erkjennelsen:

Det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene!

Konkrete avtrykk i programmet

Ingen kunnskapsmessig bombe denne opplysningen. Og akkurat dette kan alle si, uten at det hittil har skjedd så mye. Men heldigvis er dette tema mye mer konkretisert i Arbeiderpartiets nye nasjonale program. Og etter Landsmøtet er da også satsing i vår landsdel konkretisert i et 9-punkts skrift som heter «Vekstplan for Nord-Norge». Et opprop som bekrefter Arbeiderpartiets holdning fra mange år siden, da den gang utenriksminister Støre holdt sin berømte Nordområdetale i Tromsø, om at landsdelen er nasjonens viktigste satsingsområde. Jeg siterer her et lite gløtt fra partiets ferske nasjonale Vekstplan i nord:

  • «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, men uten flere arbeidsplasser i nord er en slik satsing mest tomme ord»
  • «Det er på tide med en ny giv for vekst og arbeidsplasser i NordNorge. I denne planen løfter vi frem ni satsinger som vil skape grunnlag for økt vekst og verdiskaping»
  • «Folk i nord skal sitte igjen med mer av verdiskapingen og skal møte en mer aktiv og engasjert stat, som bidrar til å gripe de store mulighetene som finnes i Nord-Norge.»
  • «I samarbeid med fylkeskommunene utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i nord, og sette fylkeskommunene i stand til å følge denne.»

Konkret og forpliktende

Denne siste formuleringen er vi i Tromsø Ap spesielt stolte av. Den forplikter i konkret form Arbeiderpartiet, hvis vi får valgoppslutning nok til å danne ny regjering fra denne høsten. Det er et løfte det må følge penger med. Mange penger. Jeg har mange ganger hevdet at hvis fylkesvei-etterslepet er 10 milliarder kroner for Troms, da ordnes det i et 10 års prosjekt med årlig satsing 1 milliard kroner. Så kjapt er kanskje vanskelig – rent praktisk å få til, såpass omfattende som denne oppgaven er. Uansett vil tettingen av dette etterslepet kunne skape en fantastisk sysselsetting og vekst for entreprenører - og tilstøtende næringer, i landsdelen. Etterslep er vel egentlig så omfattende at begrepet blir feil. Dette prosjektet er mer som «Ny veibygging» å regne, så elendig som utgangspunktet er. Slike veier sør i Norge ville aldri blitt tolerert, det skal ikke vi i nord heller tole lenger. Nok er nok. For lenge siden.

Starte med det viktigste

Den forpliktende planen som må lages for å få å komme i gang med bygging (den har vel vært klar en stund….), må prioritere byggestarten der ringvirkningene er størst. Såkalte næringsveier der fylkesveien betyr trailertransport med fisk, er åpenbart en høy prioritet. Og de veiene er det nok av i vårt fylke. Fylkesveiene skal være hoved transportårene frem til knutepunktene for den nye jernbanen i landsdelen - enten den heter Tromsbanen eller Nord-Norgebanen.

Kommentarer til denne saken