Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (Høyre) fortsetter partiet sin argumentasjon mot en stråmann i debatten rundt Nye Veier AS i Nordnorsk debatt 10. februar.

Her gjentas regnestykker om veibygging som det tidligere er stilt tvil om – også av fagfolk. Og her gjentas også påstanden om at LO og Arbeiderpartiet vil legge ned selskapet Nye Veier AS.

Vi kan sikkert holde på med diskusjonen om tall og innsparinger på veiprosjekter landet rundt helt til det blir solvarm asfalt og det er sommer. Men dette er åpenbart nytteløst.

Så la oss gjenta: Verbet «nedlegge» er det Høyre som har bragt inn i debatten. Fire LO-forbund har bedt om en evaluering av Nye Veier. Og den samfunnsøkonomiske nytten av å ha to veiselskaper i Norge. Arbeiderpartiet har støttet dette. Verken LO eller Ap har krevd at Nye Veier AS skal nedlegges.

Vi sliter med å forstå hvorfor Gudmundsen (og andre stortingsrepresentanter fra Høyre i andre aviser) er så negativ til å ha en helhetlig gjennomgang av et nytt selskap som bruker milliarder av skattebetalernes penger hvert år. Er alt bare fryd og gammen, så vil vel også en evaluering vise det.

  • Stråmann: Å sette opp en stråmann, eller et stråmannsargument kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper et inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for.