Gå til sidens hovedinnhold

Nye E8 helt til sentrum

Kommunen må sørge for at også siste del av E8 inn til Tromsø kommer med i forlengelsen av utbyggingen gjennom Ramfjord.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Storstilt boligutbygging uten at kvaliteten på veinettet er utbedret i samme takt, har skapt trafikkfarlige veikryss på fastlandssiden av Tromsø by. Nå må kommunen trykke på for at også veien fra Laukslett og inn til sentrum kommer med i utbyggingen av nye E8.

Utkjøringene til E8 på fastlandssiden bekymrer lokalbefolkningen. Trafikken her øker stadig, og hyppige trafikkuhell og ulykker har ført til at man ønsker utbedring av disse kryssene. En av dem som har reagert, er Siv-Heidi Barkhald. Hun har skrevet brev til Statens vegvesen og til Tromsø kommune om forholdene, etter at personer i hennes egen familie var utsatt for et trafikkuhell i den sterkt trafikkerte avkjøringen mot Reinen skole og barnehage. Heldigvis ble det ingen alvorlige personskader i sammenstøtet – denne gangen.

Bekymringen bør både byens politikere og veimyndighetene lytte til. For de tørre fakta i saken er at kvaliteten på den siste strekningen av E8 inn til Tromsø på ingen måte står i stil til det som ellers har foregått i området her.

Boligbyggingen har vært omfattende, og mer skal det bli. Nå skal det bygges 550 boliger til, på Kaldslett denne gang. Det vil øke presset på trafikken ytterligere.

Hvert døgn sluses det 12000 biler gjennom rundkjøringen på E8, like ved Novasenteret. Undersøkelser viser at 8000 av disse kommer fra områdene Berg, Solligården og Reinen. Med så stor trafikk skulle man tro det var duket for flere rundkjøringer og bedre tilrettelagt vei, men slik er det ikke.

Utformingen av kryssene er et problem. Kravet er lengre påkjøringsfelt og lavere hastighet. I dag er fartsgrensen 70 kilometer i timen.

På Kvaløya, som også er blitt en stor bydel i Tromsø, er forholdene annerledes. Hovedveien her var også trafikkfarlig og ulykkesbelastet. Men nå er veien utbedret, og det er bygget mange rundkjøringer, noe som gir vesentlig bedre trafikkflyt. Fartsgrensen er også satt ned.

Innfartsveien på fastlandet er europavei, og derfor er terskelen for å senke fartsgrensen høy, ifølge Statens vegvesen. Der er man mer åpen for eventuelt å se på andre løsninger.

Men fartsgrensene justeres jo også på europaveiene, spesielt der veien går gjennom tettbygd strøk, eller er særskilt utsatt av andre årsaker. Og i dette tilfellet dreier det seg om en vei som ikke tilfredsstiller kravene man må kunne stille, i forhold til det store antall trafikanter som benytter den hver dag.

Derfor må kommunen sørge for at også siste del av E8 inn til Tromsø kommer med i forlengelsen av utbyggingen gjennom Ramfjord. Det eneste naturlige er at nye E8 går helt inn til Tromsø sentrum.

Kommentarer til denne saken