På mandag publiserte jeg innlegget «Nord-Norgebanen er et pengesløsende symbolprosjekt». På basis av tittelen er det nok lett å forstå standpunktet mitt. Mange har vist interesse i denne debatten, og det har kommet flere gode innspill. Her prøver jeg å adressere noen av dem.

Som flere har påpekt, er jernbane en svært energieffektiv transportmetode. Dette er helt riktig, og for eksempel har Frankrike gått foran med et forbud mot korte flyreiser som kan erstattes av tog. På ruter med mye trafikk og enkelt terreng er det derfor en «no-brainer» å bygge jernbane. Avveiningen blir betydelig vanskeligere når terrenget blir såpass krevende som det er i nord, spesielt siden vi har en velfungerende godsterminal i Narvik.

Jernbane er ikke nødvendig for klimavennlig godstransport

Rene lastebiler vil uten tvil komme til Tromsø lenge før toget. Kanskje de til og med er der allerede. I 2019 lanserte flere produsenter salgsstart på el- og hydrogenlastebiler. Noen av disse har god nok rekkevidde til å kjøre fra Tromsø til godsterminalen i Narvik og tilbake igjen. Jeg deler det brennende engasjementet for klimavennlig transport, og håper bedrifter i nord tar tak i denne muligheten med begge henda. Omstillingen må starte i dag, ikke når NNB står ferdig!

Ja, dagens bilbatterier krever det sjeldne metallet kobolt, men på grunn av dets høye kostnad og uetiske utvinning er vi allerede på vei bort fra dette. Et norsk eksempel på dette er Morrow batteries i Arendal med deres koboltfrie teknologi, som vil være et produkt som både er kostnadseffektivt og bærekraftig.

NNB er langt fra et «viktig og nødvendig klimatiltak»

Under byggeprosessen til en jernbane slippes det ut store mengder klimagasser. I de fleste tilfeller vil dette tjenes inn igjen under bruk. For strekninger med veldig mye tunnel, er utslippene i byggefasen derimot så store at klimaregnskapet ikke nødvendigvis går opp.

I utredningen fra 2019 (vedlegg 4) gjorde de en svært grov klimagassberegning. Der viste de at bygging av jernbanestrekningen Fauske-Narvik kan faktisk ende med økte utslipp! Etappen Narvik-Tromsø endte med et langt bedre klimaregnestykke, men Jernbanedirektoratet skriver selv at utslippene fra byggingen mest sannsynlig er underestimert. I tillegg har de antatt at lastebiler vil fortsette å gå på diesel i all uoverskuelig framtid. Den berømte KVU-en vil utvilsomt belyse dette regnskapet bedre.

Det er også viktig at man ser klimahensyn i sammenheng miljøhensyn. Kanskje det er mulig å redusere utslipp samtidig som vi unngår store naturinngrep?

Det er viktig å se saken fra begge sider

Jeg tok meg en titt på emneknaggen «Nord-Norgebanen» i Nordnorsk debatt. Her stilte 48 av de 50 siste innleggene (før mitt) seg positiv til bygging av NNB. I svært mange uten å begrunne hvorfor. Har det blitt en etablert sannhet basert på debattinnlegg at det ikke finnes andre alternativer?

Det ligger ingen automatikk i at Nord-Norgebanen (NNB) vil bli lagt inn i nasjonal transportplan etter den pågående KVU-en. Hva hvis den, som tidligere utredninger, finner ut at kostnaden langt overstiger nytten?

Med retorikken og ensidigheten i debatten i nord er jeg redd for at dette kan skli ut i en usaklig og splittende «nord mot sør»-debatt. Jeg tror vi fra Nord-Norge er tjent med å vise at vi kan tenke innovativt, fremtidsrettet og objektivt. Det tror jeg vil gjøre landsdelen mer attraktiv både for nye bedrifter og befolkningen.

Vi kan vente på KVU-en før vi konkluderer

Vi kan gjerne vente til KVU-en er ferdig før vi trekker en konklusjon den ene eller andre veien. Hvis man finner ut at NNB som helhet er kjempefornuftig, eller at enkelte etapper som Tromsbanen, har godt nok grunnlag for å bygges, gjør det meg ingenting å innrømme at jeg har tatt feil.

Hvis den derimot ender med at banen koster mye mer enn den smaker, må vi kunne flytte fokuset vårt til andre viktige saker.