Gå til sidens hovedinnhold

Ny start for Andøya

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag kan vi glede oss over at regjeringen i Nasjonal transportplan legger inn 440 millioner til Andenes havn. Sammen med en rekke andre positive nyheter for Andøy-samfunnet, gir dette grunn til å se fremover med optmisme.

Beslutningen om nedleggelse av flystasjonen på Andøya har vært et hardt slag for lokalsamfunnet. Det har vi merket i Høyre - en tidligere bastion for partiet med forsvars- og næringsvennlige andøyværinger som er opptatt av å skape noe selv.

Vi har forståelse for at dette har preget samfunnet dypt. Men det er nå minst fire grunner til å se lyst på fremtiden. Først, Andenes havn er fullfinasniert i første periode av Nasjonal transportplan. Sammen med Værøy og Røst legger altså regjeringen av en milliard kroner til fisekrihavner bare i Nordland, og hele kystnorge tilgodeses betydelig. Det er en klar prioritering av fiskeriene, som er en så viktig næring for lokalsamfunn som Andøy, men også for verdiskapingen for hele nasjonen.

For det andre er Andøy Space finansiert med 365 millioner kroner, hvor en første oppstartsbevilgning allerede ble gitt i fjor. Dette skal ikke tas for gitt. Regjeringens investeringsbeslutning kom på et strategisk viktig tidspunkt. Vi ligger nå fremst i løypa i et tøft kappløp med konkurrerende lokasjoner i Europa. Det anslås opptil 4-500 nye, fremtidsrettede høyteknologijobber over de neste årene fra denne satsingen. Kommunen må bare begynne å forberede for denne fremtiden. Allerede er boligpirsene på vei opp igjen.

For det tredje er nå Hålogalandsveien sikret finansiering. Ofoten, Vesterålen og Lofoten er den mest folkerike regionen i Nord-Norge med den største private sektoren. Hålogalvandsveien vil ytterligere utløse vekstpotensial i denne regionen.

For det fjerde er det mer godt i vente for Andøya. Vi har stilt klare forventninger til Forsvarsdepatementet om avklaring iløpet av våren om hvilke arealer på Flystasjonen som kan frigjøres til ny næringsaktivitet. I tillegg vil vi jobbe hardt for realisering og finansiering av det banebrytende signaturporsjektet The Whale. Tidsplanen må overholdes, slik at Andøya gjennom The Whale settes enda tydeligere på norgeskartet og verdenskartet.

Det er selvsagt mulig å se glasset som halvtomt, dersom man ønsker det. Men vi velger nå å se fremover. Mot en ny start for Andøya.

Kommentarer til denne saken