Under årets valgkamp til stortingsvalget reiste Senterpartiet med Slagsvold Vedum som hærfører land og strand rundt og fortalte hvor viktig verdiskapningen ute i distrikts Norge er, og at de verdiene som blir skapt i distriktene skal bli der og bidra til arbeidsplasser, innovasjon og vekst.

Undertegnede var en av sikkert mange som kjøpte budskapet og ga sin stemme til Senterpartiet

Noe av det første Senterpartiet gjør i regjeringsposisjon med Vedum som finansminister, er å innføre en dramatisk endring av formuebeskatningen for familieeide lakseoppdrett.

Dette vil bety at store verdier som istedenfor å bli brukt i lokalsamfunnet til blant annet å skape arbeidsplasser, innovasjon, kjøpe tjenester i lokalsamfunnet nå skal disponeres av finansdepartementet.

At dette har skapt store reaksjoner langs kysten er ikke overraskende, viser i denne forbindelse til protester fra over 70 ordførere langs kysten, de fleste fra regjeringspartiene.

Det er flere forhold som gjør at denne skatten er spesiell og uforståelig. Eierne av konsesjonene må betale millionbeløp i skatt uansett om de tjener penger eller ikke.

Dersom lakseprisen blir 30 kr og ikke 60 kr som nå, eller at det blir sykdom i merdene og laks må destrueres og merdene tømmes og ikke kan tas i bruk på flere år, ref blant annet algeinvasjon i fjordene 2019, får eierne liten eller ingen inntekt, men fortsatt må betale millioner i formueskatt.

Aksjeselskaper slipper denne type skatt og utenlandske eiere betaler ikke formueskatt i det hele tatt.

Vi som bor i distrikts Norge er ikke interessert i at utenlandske aktører skal få hånd om blant annet denne verdiskapningen som fort kan bli en realitet, når dagens eiere av oppdrettskonsesjoner ikke ser mulighet til å drive selskapet lenger på grunn av det nye skatteregimet.

Undertegnede og mange med meg imøteser svar på om Senterpartiet er komfortabel med omtalte særskatt for familieeide lakseoppdrett som medfører ran av verdiskapningen som skjer i kystkommunene.